Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Obaismen og veien videre

Posted by Fredsvenn den november 6, 2009

«The Nobel Peace prize to a president for rhetoric, with no real achievement, is like a peace prize for a movie to a former vice-president, with no real achievement either. People are touched by a rhetoric everybody has heard, but that it does not meet the criteria Nobel states in his will: understanding among nations, reduction of standing armies, and peace conferences.»

Johan Galtung

Nobel Peace Prize was given for rhetoric, not – Pressenza …

«En pris for eliten med mikrofonene eller en mikrofon til fredsfolket?

Som daglig leder i Norges Fredsråd må jeg si jeg ser med forundring på valget av årets vinner av Nobels Fredspris.»

Norges Fredsråd – Om Nobels Fredspris

Nobels fredspris:

Obama-Brzezinski

brzinski

I en kort erklæring utenfor Det hvite hus sa president Obama, som ikke skulte sin egen overraskelse, at han følte at han ikke fortjente å være i selskap med så mange transformative personer som har blitt beæret med Nobels fredspris. ”Menn og kvinner som har inspirert meg og verden gjennom deres modige arbeid for fred.” Han fortsatte med: ”Jeg aksepterer denne prisen som et opprop om handling for å konfrontere de felles utfordringene i det 21. århundre” og nevnte klimaendring, atomvåpennedrusting, likeverd mellom mennesker, den israelskpalestinske konflikten og Afghanistan krigen som de største utfordringene.

My Fellow Americans,


This morning, Michelle and I awoke to some surprising and humbling news. At 6 a.m., we received word that I’d been awarded the Nobel Peace Prize for 2009.

To be honest, I do not feel that I deserve to be in the company of so many of the transformative figures who’ve been honored by this prize – men and women who’ve inspired me and inspired the entire world through their courageous pursuit of peace.

But I also know that throughout history the Nobel Peace Prize has not just been used to honor specific achievement; it’s also been used as a means to give momentum to a set of causes.

That is why I’ve said that I will accept this award as a call to action, a call for all nations and all peoples to confront the common challenges of the 21st century. These challenges won’t all be met during my presidency, or even my lifetime. But I know these challenges can be met so long as it’s recognized that they will not be met by one person or one nation alone.

This award – and the call to action that comes with it – does not belong simply to me or my administration; it belongs to all people around the world who have fought for justice and for peace. And most of all, it belongs to you, the men and women of America, who have dared to hope and have worked so hard to make our world a little better.

So today we humbly recommit to the important work that we’ve begun together. I’m grateful that you’ve stood with me thus far, and I’m honored to continue our vital work in the years to come.

Thank you,

President Barack Obama

Mannen har en glimrende retorikk, og kanskje tror han på det han sier, men når skal han fatte, hvis han da ikke allerede gjør det, at han kun er et nyttig instrument for en parasittisk og livsfarlig elite, som lite annet gjør enn å true alt liv på jorden?

Z-Big er en mektig fyr og det skal mye til for en så garvet mann å lære seg folkeskikk. Z-Big er et monster som blant annet både skapte al Qaida, det afghanske mujahedeen og Taliban. At han fungerer som Obamas høyrehånd etterlater liten tvil. Afghanistan er navnet. «I’ll do it again» sa Z-Big.

Obaismen har nærmest blitt til en ny religion. Folk tror på ham. Til og med nok til å unne ham Nobels fredspris. Norge er fredslandet. Bondevik Norges fredsperson. NATO verdens fredsorganisasjon. Obama og USA verdens fredsperson/nasjon. Krig er fred. Strengere lover gir mer frihet. Ja, vi har uten tvil beveget oss inn i boka til den kjæreste Orwell.

Obama, som blir sett på som dagens King (han skal være lykkelig for at King ikke lever), mens det han gjør er å svikte de han skal forestille å støtte (de svarte skulle skamme seg og ikke se ham som et forbilde, men en som er fortapt),  gjør det Bush ville ha gjort, men taler til en helt annen gruppe mennesker enn det Bush ville ha gjort. Mens Obama snakker om idealer som solidaritet og likeverd talte Bush om å beskytte fedrelandet mot terrorister. Mens Obama henvender seg til håp og solidaritet henvendte Bush seg til frykt og stolthet. Men begge står, når alt kommer til alt, for det samme samfunnet. Et turbokapitalistisk samfunn hvor USA er på toppen.

SV, som før i det minste bevarte noe stolthet, har etter å ha svelget et ukjent antall kameler mistet alle sine prinsipper, noe også Obama kommer til å gjøre, viss han da ikke allerede har gjort det. Jeg sier ikke nødvendigvis at SV eller Obama, viss de da har noen idealer, skal trekke seg, men de bør ikke gå vekk fra sine idealer – koste hva det koste vil. Det er først når de blir tvunget til det at de bør forlate sine maktposisjoner. Men de bør la være å svelge kameler!!!

Hva nå Obama?

Barack Obama var en tidlig motstander av Bush-administrasjonens invasjon av Irak. Den 2. oktober 2002, dagen George W. Bush og Kongressen ble enige om en felles resolusjon som ville godkjenne Irak-krigen, holdt Obama en tale ved den første store anti-Irak-krigsdemonstrasjonen i Chicago hvor han var åpent i mot krigen. Den 16. mars 2003, dagen president Bush utstedte hans 48-timers ultimatum til Saddam Hussein om å forlate Irak, adresserte Obama den største antikrigsdemonstrasjonen i Chicago og fortalte det ikke var for sent å stoppe krigen.

November 2006 erklærte Obama at USAs styrker skulle være trukket ut av Irak i løpet av 16 måneder etter han har kommet til makta. Og i 2007 kalte Obama for en fremtidsrettet post-Irakkrigsutenrikspoli-tikk, samt fornyelse av amerikansk militære, diplomati og moralsk lederskap i verden og sa: ”vi kan verken trekke oss tilbake fra verden eller prøve å ’bully’ den til underkastelse” og oppfordret amerikanerne til å ”lede verden ved gjerning og eksempel.”

USAs nye president Barack Obama var motstander av den amerikanske invasjonen i 2003, men hans visepresident støttet invasjonen. Bush’ forsvarsminister James Baker er bedt om å fortsette i embetet som del av Obamas nye administrasjon. Kan vi forvente en ny amerikansk politikk i Irak? Hva mener motstandsbevegelsen? Hva med Irans rolle? Og hva med al Qaida? Disse og andre spørsmål blir belyst. I Irak er de amerikanske soldatene en viktig del av selve problemet og bør trekkes ut så raskt som mulig. Spørsmålet er om Obama kan og vil holde ord.

Afghanistan:

President Obama planlegger nå å fullføre general Stanley McChrystals bønn om 40,000 nye kampsoldater i Afghanistan. USA vil da ha en total styrke på mer enn 100,000 soldater der i 2010.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen skriver i en kommentar i det konservative bladet Minerva at flere soldater kan risikere livet om man følger den nye planen til øverstkommanderende for NATOs ISAFstyrke, general Stanley McChrystal for opprørsbekjempelse i Afghanistan. Generalen ber om 40.000 ekstra soldater fra president Barack Obama og ønsker å spre soldatene mer i de afghanske lokalsamfunnene, noe som også vil føre til økt risiko for Taliban-angrep. Strategien til den amerikanske generalen er å vinne ”hoder og hjerter” i Afghanistan til støtte for den internasjonale tilstedeværelsen.

Kommentaren til Diesen kommer samme dag som den norske spesialutsendingen Kai Eide annonserte at FN nå trekker 600 ansatte ut fra Afghanistan, på grunn av den stadig vanskeligere sikkerhetssituasjonen i landet. Men til tross for at dette blir kritisert, nøler ikke Diesen med å slå fast at sivil bistand og militær innsats bør kobles sammen, noe som allerede har vist seg skjebnesvangert for de ulike nødhjelps NGO-ene som arbeider i landet. Koblingen av den militære innsatsen og sivil bistand, blant annet gjennom at myndighetene kanaliserer bistand til provinsene der norske soldater er utplassert i Afghanistan, har vært kritisert fordi bistandsorganisasjonene gjennom dette mister sin uavhengighet og blir legale skyteskiver for afghanske stridende.

Sitatet ”Krig er handel med andre midler” er velkjent. En krig trenger ikke nødvendigvis å være militær. Det er flere måter å vinne en krig på, der i blant annet gjennom handelspolitikk, diplomati og bistand. En krig i dagens verden handler ikke kun om å vinne militært, foruten gjennom å vinne ”hearts and minds” til dem man kjemper mot. På tross av at det handler om geostrategiske interesser handler ikke denne krigen kun om imperialisme, foruten om å forvandle de andres sivilisasjon. Det er dette den såkalte krigen mellom sivilisasjoner handler om. Det handler om å forme motstandernes samfunn i vårt bilde, samfunn som er i overensstemmelse med egne geostrategiske behov og målsetninger.

Sverre Diesen:

”Bistandsorganisasjonene må finne seg i å være en brikke i det større spillet”

”Det sivile bidraget er sverdet og det militære er skjoldet i dette oppdraget”

”En samordnet innsats krever etter mitt syn en militær stabsmodell med stor kommandomyndighet ovenfor både sivile og militære bidrag.”

Tormod Heier:

”Det vi ser er at dette skillet mellom sivile og militære bidrag, som ofte vektlegges politisk i

Norge, er irrelevante på bakken i Afghanistan. Slik må det være. Det er naivt å tro at det faktisk eksisterer et slikt skille. ”

Til sammen er det nå flere amerikanske soldater i Afghanistan og Irak, enn under George W. Bushs siste storoffensiv i Irak.

Generalene gir det samme rådet vedrørende Afghanistan

Militarisering av bistand

Militarisering av bistand

Obama sender flere soldater til Afghanistan – bt.no

Obama’s Afghan Plan: About 40K More Troops – CBS News

Palestina:

Palestinske autoriteter, der i blant Mahmoud Abbas, kritiserer USA for å gå tilbake på sine krav om at Israel må stanse bosettingekspansjon i det okkuperte Vestbredden og sier at Obama administrasjonens endrede syn på dette feltet ødelegger sansynligheten for en fredsavtale. ”Hvis USA ikke kan få Israel til å innføre en stans i bosettingen, hvilken sjanse har da palestinerne når det kommer til å komme frem til en avtale vedrørende de langt mer komplekse sakene involvert i sluttføringen av fredssamtalene”, skrev den palestinske forhandleren Saeb Erekat i en erklæring, og skrev videre at ”Vi er i en kritisk tid, men veien forover vil ikke være å droppe kravet for Israel å holde sine forpliktelser.” Det hele, Obamas flotte ord, ser med andre ord ut til å renne ut i sanden.

Og dette er langt fra første gang at det har vært et skifte i dynamikken siden Obama inntok kontoret, med et begynnende press på Israel som har tredd til side i forhold til en utålmodighet over at palestinerne nekter å fortsette fredssamtaler så lenge det ikke er en stans i bosettingen. Obama administrasjonen skarpe kritikk og krav om at Israel skal stanse og bygge i både Vestbredden og i Øst Jerusalem hører man stadig mindre til. Dette på tross av at både palestinerne selv, USA og mye av det internasjonale samfunnet anser områdene som del av en fremtidig palestinsk stat.

Krigen mot terror:

Politikk som var feil under George W. Bush er ikke mindre feil på tross av at Barack Obama er i Det hvite hus. Et av de mest skuffende aspektene av de tidlige månedene med Obama administrasjonen har vært dets uvillighet til å få en slutt på mange av de alvorlige misbrukene forbundet med den såkalte Krigen mot terror og å etablere et rettslig og moralsk rammeverk med det til formål å forhindre disse misbrukene fra å opptre igjen.

President Obamas erklæring om å reversere og etterforske Bushs brutale og illegale fengsels- og avhørspolitikk er i fare. Torturadvokater som tidligere visepresident Dick Cheney, som frykter personlige konsekvenser for deres handlinger, har lansert en massiv kampanje som motsetter seg Obama – og, utrolig nok ser de ut til å lykkes. Til og med mange medlemmer av Obamas eget parti har trukket bort sin støtte når det gjelder å få stengt Guantanamo.

I tillegg til dette forsøker Obama nå å blokkere offentliggjøringen av opp til 2000 bilder av misbruk og tortur i USAs fengsler i Irak og Afghanistan. En måned etter å ha offentliggjort tidligere klassifiserte justisdepartementsdokumenter som beskriver Bush administrasjonens forhørsmetoder har Obama valgt hemmeligholdelse fremfor åpenhet og sier nå at han vil forsøke å blokkere den rettsbeordrede publiseringen av bilder som viser misbruk av fanger holdt av amerikanske autoriteter i utlandet.

Barack Obama – Wikipedia (nor)

Barack Obama – Wikipedia (eng)

USA (med sine allierte) og Iran – Slående likheter

Obama – Et nytt håp for Irak?

Barack Obama: “It Is Our Time”

Barack Obama – på godt og vondt

USA – Irak og Status of Forces Agreement

Hverken Obama eller SOFA-avtalen gir grunn til optimisme i Irak

Latin Amerika:

I tillegg til at Obama fortsetter sanksjonene mot Kuba har USA vist tilbakeholdenhet overfor kuppet som fant sted i Honduras, hvor det virker som om USA var til stede, og bygget nye baser i Kolombia, noe som de fleste land i Sør Amerika ser på som en direkte krigserklæring. Mens krisen fortsetter i Honduras har forholdet mellom USA og de sørmaerikanske landene med andre ord ytterligere blitt forverret. George Withers fra Washington Office on Latin America uttalte «I en tid da vi skulle følge en hver diplomatisk vei for å redusere konflikt ser dette ut til å være en militær bestemmelse som kan øke konfliktnivået.»

En amerikansk fremavlet avtale som var ment å få gjeninnsatt den honduriske presidenten Manuel Zelaya til makten har kollapset og hans støttespillere gir Obama administrasjonen mye av årsaken.

Honduras etter kuppet: Honduras: på nytt en ideologisk slagmark? Hva blir veien fremover?

Den 11. august 2009: Global aksjonsdag for Honduras

Mot militærkuppet i Honduras – Latin-Amerika trenger ingen ny Pinochet

Åpent brev om Alianza Social Continental (ASC) fra presidentene i UNASUR vedrørende militærbasene i Colombia

US Establishes Military Bases in Colombia as Honduran Crisis Continues

Georgia:

USA ønsker i følge sin visepresident Joseph Biden et forent Georgia og gir sin fulle støtte til georgisk medlemskap i NATO, på tross av at Russland, som også har vært kritisk til det planlagte rakettskjoldet, klart har sagt at Georgia medlemskap i alliansen er høyst inadekvat.

Den amerikanske visepresidenten gjorde det samtidig klart at USA ønsker seg et ”fritt, sikkert, demokratisk og forent” Georgia. “Vi vil aldri anerkjenne Abkhazia og Sør Ossetia som selvstendige stater, og vi ber resten av verden om det samme”, sa Biden, som samtidig, heldigvis, vedgikk at det ikke finnes noen militær vei til gjenforening.

NATO generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer har tidligere sagt at NATO ikke ville stenge dørene for dialog med Russland, men dette hjelper lite så lenge USA gjør alt de kan for å hevde seg overfor Russland.

USA: Full støtte til Georgia


Iran:

I følge artikkelen Preparing the Battlefield, som er basert på opplysninger fra nåværende og tidligere kilder i militæret, etterretningen og Kongressen og som sto på trykk i The New Yorker, skal bl.a amerikanske soldater ha vært i Iran for å spionere på landets atomanlegg og undergrave regjeringen. Hersh hevder også at Kongressen har bevilget inntil 400 millioner dollar til en hemmelig kampanje som involverer amerikanske spesialsoldater og iranske dissidenter. Verken Det hvite hus, CIA eller utenriksdepartementet har ønsket å kommentere påstandene fra Hersh.

På tross av at Iran tilfredsstiller kravene fra International Atomic Energy Agency (IAEA) har både tidligere president George W. Bush og tidligere visepresident Dick Cheney avvist opplysninger fra den amerikanske etterretningen om at Iran ikke forsøker på å konstruere en atombombe. USA har forsøkt å isolere Iran diplomatisk for å få dem til å innrømme at de har ambisjoner om å utvikle atomvåpen. Iran hevder på sin side at atomprogrammet er ment til produksjon av elektrisitet. Obama, som har sverget å hjelpe og stå sammen med Israel i et og alt, fortsetter Bush administrasjonens linje overfor Iran.

Ja, det som nå skjer i Iran minner sterkt om destabiliserings politikk og fargerevolusjon. Dette på tross av at mange av iranerne sikkert har sitt lands eget beste i tankene. Men hauker som sitter rundt om i verden og ser etter profitt, samt Rafsanjani og hans medløpere, forsøker å anskaffe seg makt og penger – koste hva det koste vil. Og det er disse som på mange måter, direkte og indirekte, styrer våre medier. Vi må derfor være skeptiske til den informasjon som vi får tildelt.

President Obama sendte for en tid tilbake et hemmelig brev til Russlands president sist måned hvor det heter at USA vil gå vekk fra det nye missil forsvarssystemet i Øst Europa hvis Russland hjelper til med å stanse Iran fra å utvikle langdistanse våpen, slik som ballistiske missiler og atomkrigshoder. Brevet var ment å danne en felles front mot Iran. Man kan derfor se konturene til den sedvanlige splitt og hersk politikken som USA har til vane å føre. Men denne strategien har slått feil. G8 arbeidet under sitt nylig avholdte møte i Italia på “et godt dokument som vil inkludere fordømmelse… men samtidig anerkjenne at valgprosedyrene er en iransk sak.” Sergei Lavrov, Russland utenriksminister, sa at Russland ikke ville signere en G8 erklæring som fordømte valget ettersom “Ingen er villig til å fordømme valgprosessen ettersom det er en øvelse i demokrati.”

USA: Full støtte til Georgia

Konspirering rundt valget i Iran

Mer om Iran

En ny kald krig – G8 og Iran: Ahmadinejad takker NEI

Ytringsfrihet:

Microsoft annonserte nylig at de ville stanse MSN å fungere i Kuba, Iran, Syria, Sudan og Nord Korea for å oppfylle forbudet pålagt av USA. Selskapet blir med andre ord manipulert av visse (USA) politiske krefter. Man kan jo lure på hva det hele skal være godt for. Det kan minne om at USA forsøkte å redusere al-Jazeeras ytringsfrihet.

USAs arbeid for å fremme uttrykksfrihet, eller …

Spredning av frykt:

Det som hørtes ut til å være et nytt angrep på USA, og jødene der, for litt over en uke siden, har nå vist seg å være et oppsett av FBI selv. Et skremmende terrorangrep ble annonsert, så fant man ut at de mistenkte var en hjelpeløs gruppe med wanna bees uten noe som helst forbindelse med noen terrorister. Til slutt finner man ut av, lik den siste pusslebrikken i spillet, at det hele har blitt laget av en regjeringsagentprovokatør.

FBI Blows it: Supposed Terror Plot Against NY Synagogues is Bogus

Kum-Ba-Ya:

I følge Naimi Klein: Barack Obama ventet kun tre dager etter Hillary Clinton trakk seg ut av kappløpet med å erklære på CNBC: ”Ser dere. Jeg er en pro-vekst, fri-markedsmann. Jeg elsker markedet.” Dette viser han gjennom å velge Jason Furman, en av Wal Marts viktigste forsvarere, til å lede hans økonomiske politikk. Furman har blant annet sagt at Wal Mart er en progressiv suksesshistorie. Under kampanjen erklærte Obama da det ble kjent at Clinton satt i Wal-Marts råd at han ikke ville kjøpe noe der. For Furman er det Wal-Marts kritikere som er den reelle trusselen. I følge Naomi Klein skaper arbeidet med å få Wal-Mart til å høyne sine lønninger og profitt en ødeleggelse som for henne er alt for enorm og ødeleggende for arbeidsfolk og for økonomien generelt for henne å sitte pent og synge Kum-Ba-Ya fremfor et såkalt progressivt harmoni.

Barack Obama er et figment av din fantasi. Ok, jeg er temmelig sikker på at han eksisterer, men poenget er: messiah, den progressive drømmekandidaten som på en magisk måte skal redde USA og få oss tilbake til de gode gamle dager da vi var en godmodig, fredselskende verdensmakt – vent var dette før eller etter Vietnam? Før eller etter Hiroshima og Nagasaki? Før eller etter krigen mot Filipinene? Krigen mot Mexico? Slaveriet? Folkemordet på den nordamerikanske urbefolkningen? Uansett, er dette ikke poenget. Barack Obama er ikke den din fantasi får ham til å bli.

La ikke dette på noen måte være en støtte for Hilary “hauken” Clinton eller John McCain, en mann som fant det morsomt å synge om å bombe Iran, en bombing som ville ha resultert i døden til utallige uskyldige barn, kvinner og menn, ikke er det heller støtte til et tredje partis kandidater: grønt, sosialistisk eller noe som helst annet. Dette er kun en ærlig snakk om Barack Obama.

Amerikanere av alle striper står bak myten om Barack Obama. Hvorfor? På grunn av at han representerer “endring”, gir oss “håp”, oooh, og fordi han taler så bra. Det er godt og bra når det kommer til å lage en kampanje, men hva presenterer denne mannen i realiteten? Okay, du sier at han representerer “endring”, men hvilke endringer vil han foreta? Se: Her


bases

obama__s_surge_in_afghanistan_by_latuff2

Reklamer

Én kommentar to “Obaismen og veien videre”

  1. Anonym said

    […] Obaismen og veien videre […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: