Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Send en beskjed til WTO og resten av den neoliberalistiske verdensorden! Vi gir oss ikke! NOK er NOK!!!

Posted by Fredsvenn den november 4, 2009

WTO har nå lagt sitt 7. ministermøte den 30. november, som vil si den samme datoen som 10-årsdagen for WTO protestene i Seattle.

For å sende Obama administrasjonen og WTO forhandlingene en beskjed – og for å ha det litt moro – har man i USA lansert WTO Trade Turnaround Campaign. For å feire dette historiske tiårsjubileet blir det organisert filmvisningsfester i hele USA. Stiller du opp – med minst 10 venner – blir du tilsendt en gratis kopi av filmen Battle in Seattle med Charlize Theron, Andre 3000, Woody Harrelson osv. Filmen kommer sammen med et fantastisk aksjonsverktøysett – så alt hva du trenger er å invitere dine venner!

Aksjonen

Turn Around.php

WTO Turnaround Campaign

WTO Turn Around.org

Real Battle in Seattle

wto

Vi blir stadig advart. ”Bankinstitusjoner er farligere for våre friheter enn stående armeer”, sa Thomas Jefferson. ”Se opp for det militærindustrielle kompleks”, sa Dwight D. Eisenhower. “Når fascismen kommer til Amerika, vil den være pakket inn i det amerikanske flagg”, sa Huey Long. Vi har sett det før og vi ser det nå. Men hører vi?

enjoy_capitalism

Real Face of Globalization

Fra Seattle til i dag:

Hyperkapitalismen forårsaker mer utbytting, undertrykkelse, urettferdighet, fattigdom, forurensning og krig enn noen gang tidligere, og det i et stadig voldsommere tempo. Regjeringer, multinasjonale selskap og finansinstitusjoner, som styrer den globale økonomien, fortsetter med å konsentrere rikdom og makt. De kontrollerer våre liv og ressurser gjennom multilaterale institusjoner som G8, Verdens handelsorganisasjon ( WTO), Verdensbanken (WB), Det internasjonale valutafond (IMF) og andre regionale handelsavtaler, som Den europeiske union (EU), Den amerikanske frihandelsavtalen (FTAA), Det økonomisk samarbeidsforum for Asia og Stillehavsområdet ( APEC) osv.

Disse enhetene sikrer at urettferdighet og ødeleggelse sprer seg over hele verden, øker smerten til alle undertrykte og diskriminerte grupper, som bønder, urbefolkning, kvinner, arbeidere, arbeidsløse, slumbeboere, etniske og religiøse minoriteter, undertrykte kaster, osv. I dag lider over 1 milliard mennesker av kronisk sult og mer enn 1 milliard mangler rent drikkevann, mens de 3 rikeste eier mer enn de fattigste 48 landene og 285 mennesker eier mer enn halvparten av resten av menneskeheten.

zapa

zapatistaII

I februar 1998, etter inspirasjon av Zapatista ideer, Zapatista opprøret i Chiapas, Mexico, mot NAFTA i 1994 og zapatistenes globale opprop i 1995, møttes et mangfold av grasrotbevegelser fra hele verden i Geneve for å lansere et globalt koordineringsnettverk for motstand mot den globale markedsliberalisme. Dette var fødselen for et nytt globalt verktøy mot kapitalisme og alle de som ødelegger levevilkårene for mennesker, dyr og natur.

peoples

Peoples Global Action, PGA, som nettverket ble kalt, skulle være en allianse for motstand mot den globale markedsøkonomi og solidaritet mellom mennesker over hele verden, et nettverk av nettverk, en bevegelse i bevegelsen. Det skulle være et verktøy for mobilisering av globale aksjonsdager mot kapitalisme under møter holdt av de nevnte organisasjonene og inspirere til andre former for aksjon og solidaritet, som for eksempel interkontinentale karavaner, lokale aksjoner, genderkonferanser, seminarer og utveksling, utgivelser, osv. Man ønsket å bygge lokale alternativer mot globaliseringen.

Møtet i Geneve og opprettelsen av PGA kan på mange måter sies å være startskuddet til det som kom senere. Det ble rettet en global koordinering av motstand mot den globale markedsøkonomien og det ble gjennomført hundrevis av velkoordinerte demonstrasjoner, aksjoner og gatefester på alle kontinenter mot G8 og WTO. Mange av gruppene og bevegelsene involvert i PGA har siden den gang vært en dynamisk kraft bak anti-kapitalist mobiliseringene som har funnet sted.

I følge PGA: ”Kapitalismen er komplisert og måtene å undertrykke på er mangfoldige. Svaret på hva som må gjøres må være like mangfoldige som den globale kapitalens ansikt. Dette svar bør innholde en type ulydighet som, i likhet med kapitalismen, er avhengig av våre hverdagsliv, men som til forskjell fra kapitalismen, innebærer glede og fellesskap for alle berørte.”

Men erfaringer har vist at det ikke holder med demonstrasjoner. Både Henry David Thoreau og James Goodman skrev om sivil ulydighet. I prinsipprogrammet til People’s Global Action står det: ”Et opprop om direkte aksjon og sivil ulydighet, støtte til sosiale bevegelsers kamp, fremme former for motstand som maksimerer respekt for liv og undertrykte folks rettigheter, samt oppbyggingen av lokale alternativer til den globale kapitalismen.”

Inspirert av den raskt voksende antikapitalistiske bevegelse og en stadig krassere kritikk av den nyliberale verdensordningen som raste frem overalt oppsto en global grasrotinfrastruktur laget av millioner av autonome grasrotgrupper, som arbeider for en rettferdig verden og mot den neoliberale økonomien og politikken som dominerer verden i dag. Denne internasjonale bevegelsen, som bygget på horisontale og desentraliserte prinsipper, deltagerstyring og konsensus, tok på nytt opp de anarkistiske parolene.

anarc

iww-capitalism

demo

WTOs ministermøtet i Seattle, Washington, i 1999 kom til å endre historien. Titusener av mennesker møttes for å vise sin motstand mot WTO. Gjennom å vise motstand mot noen av planetens mektigste selskaper klarte disse aktivistene med full suksess å stanse WTOs ekspansjonistiske agenda. Verden over var mennesker misfornøyd med den politikken som ble ført, den som gjør de rike rikere og alle andre fattigere ­ og som samtidig ødelegger våre alles livsgrunnlag og fremtid: miljøet.

Da media ofte har tette bånd til/eies av de samme aktørene som tjener på den nyliberale utbyttingen er det ikke overraskende at de såkalte antikapitalistiske demonstrasjonene ble fremstilt på et forvrengt vis. De kommersielle mediene har all interesse av å prøve å villede de som ikke demonstrerer, fremstille demonstrantene som bråkmakere man ikke kan ha noe til felles med. Når det gjelder demonstrantene selv, skal de skremmes fra å delta via truende oppslag om politiets forberedelser og hva de kan forvente hvis de deltar. Og skulle de likevel delta: politiets batonger i bakhodet og stempel som «terrorister».

Det var under gatekampene under Seattle-konferansen i 1999 at man fant ut at det ville være helt grunnleggende med et globalt grasrotkommunikasjonsnettverk, som for eksempel Indymedia, som ble skapt der og da, ettersom mediene stadig mer har blitt propagandaorgan for den ny eliten, med politikernes løgn og fanteri.

eye_of_storm2

I media blir alle demonstranter konsekvent omtalt som » globaliseringsmotstandere» som attpåtil er voldelige. Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg hva slags fiendebilde som bygges opp og hvordan den varierte massen av demonstranter med et trylleslag er forvandlet til ansiktsløse upolitiske og terroristiske voldsfanatikere som må angripes først («angrep er beste forsvar»). Det er dokumentert til gangs at politiet under flere demonstrasjoner har infiltrert og provosert fram bråk.

Takket være alternative medier ble bilder, filmer og vitnemål om dette tilgjengelig på internett, noe som muligens er en av årsakene til at det største alternative medienettverket, Indymedia, ble angrepet og raidet flere ganger i forskjellige land ­ for å fjerne dokumentasjon av politivold og -provokasjon.

Uansett fortsatte opprøret mot den nyliberale verdensorden. På tross av en mer usikker verden, strengere lover og hardere reaksjoner, har ikke folk gitt opp å tro på en bedre verden. World Social Forum (WSF) ble for første gang holdt i Porto Alegre, Brasil, i januar 2001. Deretter fulgte European Social Forum. Norges sosiale forum (NSF), som senere kom til å gå under navnet Globaliseringskonferansen, var en norsk avlegger av WSF og den 10. juni 2001 sluttet NSF seg til WSF Charter of Principles.

Også Norge fikk Indymedia, i etterkant av EU-toppmøtet i Gøteborg. Her kunne man oppsøke informasjon om motkonferanser og demonstrasjoner, samt bidra med tekst og video/audio og oppdateringer fra aksjoner.

Alt så ut til å gå bra. Vi hadde vind i seilene så å si. Men så kom noe som kom til å endre alt. Bush administrasjonens seier i USA og den 11. september 2001, som ble brukt til å gå til motangrep mot alle ”positive” grasrotbevegelser og -krefter. Bush erklærte korstog mot Islam og krigen var i gang.

bush_war

signs of revolt

iraq

På hjemmebane ble intellektuelle stemplet som intellektuelle terrorister og Patriot Act I og II kom til å bane veien for en politistat. Krigen mot terrorisme betydde samtidig en krig på eget territorium og lovene ble skjerpet. En rekke usannsynlig urimelige og vide terrorlover ble presset igjennom. Lover som tidligere ville skapt stor debatt og som ville blitt møtt med stor motstand har nå fått fritt leide under dekke av «krigen mot terror». Overvåkning ble vanlig praksis.

homsec4web

patriot_act

Norge kastet seg med en gang på panikkbølgen etter terrorangrepene i New York. Få dager etter angrepene ble det vedtatt en «provisorisk anordning om forbud mot finansiering av terrorisme,» på initiativ av UD. Terroristiske handlinger ble her definert som «ulovlig bruk av, eller trussel om ulovlig bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål». En vag definisjon som åpner for å definere enhver som våger å protestere mot status quo som terrorister.

Justisminister Dørum fulgte opp med et forslag til terrorlov som gjorde mange skeptiske; både riksadvokat Tor-Aksel Busch, førstestatsadvokat Knut H. Kallerud, professor Thomas Mathiesen, Flyktningerådet, Amnesty og flere andre organisasjoner og privatpersoner ga offentlig uttrykk for sin motstand mot forslaget. Kritikken som gikk igjen hos de fleste var at forslagene til terrorlov var «unødvendige», altfor «vidtfavnende» og vil » kriminalisere demonstranter.»

Ikke bare risikerer man å bli stemplet som «terrorist» om man ønsker å protestere mot at 19.000 barn dør hver dag pga u-landsgjelda, men «terrortrusselen» vil sannsynligvis være hovedargumentet når man evt. skal rettferdiggjøre strenge sikkerhetstiltak og innskrenkninger i demonstrasjonsfriheten under Verdensbankens møte. Dette er blitt gjort ved hvert eneste toppmøte siden før 11. september, og sikkerhetstiltakene er blitt mer og mer ekstreme fra møte til møte. Dette i takt med medias stadig større og større demonisering av demonstrantene. Nå som det lurer «terrorister» overalt og verden venter spent på hvilket muslimsk land som først får en atombombe i hodet, vil utviklingskonferansen utpekes av politi og andre som «terrormål».

Blant mulige «terrorister» som kunne tenke seg å drepe alle som deltar på utviklingsmøtet, vil det selvfølgelig være muslimske terrorister representert, men også det som det «gjenfødte» POT (nå Politiets Sikkerhetstjeneste ­ PST (!)) advarer mot i sin «Trusselvurdering»: «Med en fremvekst av voldelige antikapitalistiske grupper kan det ikke utelukkes at [bruk av vold som virkemiddel] vil øke i tiden framover, og også ramme Norge.»

Verden forandret seg drastisk i etterkant av den 11. september 2001. Aldri har vår verden vært mer skremmende. Både USA og Israel truet med å bruke atomvåpen mot Irak, selv om de begge på forhånd visste at Irak ikke hadde noen masseødeleggelsesvåpen. Afghanistan krigen og den senere Irak krigen var fra første øyeblikk illegale imperialistiske kriger om kontroll over olje. Uansett hvor mange som protesterte mot krigen så hjalp det ikke. Bush administrasjonen var urokkelige i sin sak.

De ihjelklemte kroppene i ruinene av WTC ble med andre ord brukt for alt de var verdt. De ble brukt for å sikre seg militærbaser i tidligere Sovjetstater, sikre olje- og gassressurser, kue såkalte «bandittstater», bygge rakettskjold, trekke seg fra internasjonale avtaler, bombe fattige land og innsnevre demonstrasjons- og ytringsfriheten verden over. Og det var ikke bare USA som utnyttet det. Overalt utnyttet makthaverne det for å sikre egne interesser.

Etter den 11. september og drapet i Genova (G8-møtet), ble det spådd at den «prodemokratiske», «antikapitalistiske» osv. bevegelses tid var over. Genova ble av noen sett på som både toppen og slutten; toppen fordi 300.000 mennesker deltok (et av de høyeste tallene til da i Vesten), og slutten pga statens ekstremt voldelige reaksjon i etterkant av den 11. september, som ble sett på som den endelige spikeren i kista.

PART

Nå har det gått ti år siden Seattle. Bevegelsen, som kom på arenaen etter zapatistenes kamp på midten av 1990-tallet og de enorme demonstrasjoner fra og med Seattle i 1999, har klart å oppnå mye gjennom kunstneriske og kreative uttrykk, men vi må benytte oss av alle tenkelige strategiske metoder. Det er ikke kun de fattige som lider, foruten de rike, som har mistet seg selv i sitt begjær etter makt. Verden er full av strukturell og direkte vold – ikke minst i statlig regi.

Vi må stanse dem fra å utføre destruktive handlinger mot planeten, samtidig som vi må vise dem at vi også vil deres eget beste. I følge Harold Pinter er vi forpliktet til å gjøre hva vi kan for å skape en bedre verden, ikke minst for å bevare menneskehetens verdighet. Vi må arbeide imot maktovergrep, undertrykking og utbytting og aktivt motarbeide alle former for vold og skadeverk i vår kamp for en annen og mer rettferdig verden. Vi må styrke det mangfold og kreativitet som eksisterer, ikke minst blant urbefolkningene. Vi må rette skytset mot markedsliberalismen og den konsentrasjonen av makt og ressurser som i dag dominerer verden og arbeide for å redusere makten til stormaktene og de store flernasjonale selskapene.

Vi må støtte opp under den globale grasrotinfrastrukturen, bestående av sentre som Svartlamon, Blitz og Hausmania, og nettverk som World Social Forum og Peoples Global Action, som arbeider mot de sentrale maktstrukturer og overføre ressurser fra de store selskapene. Etter hva vi har opplevd av naturkatastrofer de siste årene er det også på tide å starte en bærekraftig revolusjon. Vi bør støtte Oilwatch International og deres opprop til dannelsen av en ny sivilisasjon uten olje.

I likhet med de kreftene vi står overfor må vi koordinere oss globalt og sette press på, hvis ikke velte, den globaliserte orden, bestående av de mektigste og rikeste i verden, som konkurrerer seg i mellom, men som tjener på det bestående systemet og vil gjøre alt for å bevare og øke sin makt.

banner-anarchism-thumb1

protest

protest1

Paroler som er like aktuelle i dag som da:


Vår verden er ikke til salgs
­ Stopp Verdensbanken
En annen verden er mulig
Slett U-landsgjelda
Forsvar velferdsstaten
­ nei til privatisering!
Mennesker før profitt


G20-møtet mars 2009:


BRITAIN-FINANCE-EC_1001738x

Frykter kaos og opptøyer

(LONDON/Aftenposten.no): Antikapitalister vil sperre tunneler og stenge gater med sandlass før det viktige G20-møtet. «Vi nekter å betale for deres krise», var et av budskapene fra titusener demonstrerende i London.

Tekster:


Globalization of the Economy

Fra antikapitalisme til revolusjon

Hegemoniet og Indymedia

Bondenorge opp mot WTO

De en og tyve største løgnene makteliten vil ha oss til å tro på (eller noen av dem)

En tekst om hvilket hinder vi står overfor og hva vi kan gjøre for å få bukt med dem

Verden i dag – En forlengelse av midtsidekolonnen

Oilwatch International inviterer og oppfordrer til å danne en ny sivilisasjon

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: