Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Archive for august, 2009

Fredspolitisk regnskap 2009 – Tirsdag 1. september

Posted by Fredsvenn den august 31, 2009

Flyktninghjelpen og Norges Fredsråd, paraplyorganisasjonen til fredsorganisasjonene i Norge, har nå lansert to viktige bidrag for å få fokus på partienes politikk de siste to ukene før valget. Organisasjonene har vurdert partienes partiprogrammer om henholdsvis flyktningpolitikk og fredspolitikk.

Flyktninghjelpen konkluderer at folk på flukt i verden kommer svært dårlig ut dersom Rødt eller Frps politikk får gjennomslag i kommende periode. SV kommer på topp, med ”den mest helhetlige flyktningpolitikken” av alle partiprogrammene og terningkast fem av seks mulige. Arbeiderpartiet og Venstre får terningkast fire, mens Sp, Krf og Høyre må nøye seg med terningkast tre.

Norges Fredsråds 22 medlemsorganisasjoner har igjennom prosjektet Fredspolitisk Regnskap 2009 i samarbeid med Norsk Tjenestemannslag identifisert ti fredspolitiske indikatorer, og bedømt ni partiers politiske program ut fra disse. Det fredspolitiske regnskapet kårer SV og Miljøpartiet de Grønne til de beste fredspartiene, og konkluderer at norsk fredspolitikk er tjent med en rødgrønn regjering.

«SVs valgprogram er overlegent alle andre program når det gjelder omfang som brukes på fredssaker», sier Alexander Harang, styremedlem i Norges fredsråd og prosjektleder for Fredspolitisk regnskap 2009, som håper dette vil bidra til å sette fredspolitikken på dagsorden i valgkampinnspurten. Men hvor var fredsinitiativet i SV da de for kort tid siden arbeidet for å beholde soldater i Afghanistan? Og hvor er er dette initiativet når det kommer til jagerflydebatten hvor SV har valgt å ville gå til innkjøp av de atombombebærende JSF flyene fra Lockhead Martin, som er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet USA, Israel og Norge? «The Defense Department and a handful of allies have launched an effort to ensure the F-35 Joint Strike Fighter program is capable of conducting the most devastating mission in modern warfare – delivering a nuclear bomb.» Norge er nå verdens største våpeneksportør i forhold til folketall og 7. største våpeneksportør reelt sett og er en viktig bidragsyter til amerikansk krigføring, og da ikke aller minst i Irak.

Årsaken til at MDG klatrer helt til topps er at partiet legger ikkevoldsprinsippet til grunn for all sin politikk. ”Vi i MDG tror ikke det fungerer å skape fred og demokrati ved bruk av vold”, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for partiet, som hevder at ikkevoldelige metoder har vært mest effektive til å kaste undertrykkende regimer de siste 40 årene. ”Se bare hvordan store deler av Øst-Europa frigjorde seg på slutten av 1980-tallet”, sier Marcussen, som samtidig mener at ”Krigen i Afghanistan har verken gitt landet fred eller demokrati. Vi må tenke nytt dersom vi ønsker oss en fredelig og demokratisk utvikling i Afghanistan. Vi i MDG vil hente de norske soldatene hjem fra Afghanistan, men det alene er ikke nok. Vi har også et ansvar for å bygge opp det vi har revet ned. Derfor vil vi arbeide for at norsk innsats i Afghanistan utelukkende skal dreie seg om humanitær virksomhet og hjelp til å bygge opp et reelt demokrati gjennom støtte til landets virkelige demokratiske krefter.”

Det er uansett å unndres over at ikke partiet Rødt har skåret høyere, men det skyldes kanskje deres anti-imperialistiske profil, hvor fred synes å være en selvfølgelig ting, men hvor kampen mot okkupasjonsmakter og imperialistiske pirater blir lagt vekt på. Her er eksempler: ”Rødt anerkjenner nasjonenes rett til selvbestemmelse. Retten til sivil og militær motstand mot okkupasjon og undertrykking er en grunnfesta rett for alle verdens folk”, ”Samtidig skal vi ikke ukritisk omfavne alle mulige politiske bevegelser som slåss mot imperialismen. Vi tar avstand fra overgrep mot sivile, innskrenking av demokratiske rettigheter og undertrykking uansett hvor i verden det skjer eller hvem som står bak.” og ”Den antikoloniale kampen føres både politisk, økonomisk og militært.”

Tirsdag 1. september legger fredsbevegelsen frem sitt ”fredspolitiske regnskap” over programmene partiene går til valg på 14. september. Møt opp i Litteraturhuset i Oslo kl 17.00, så får du med deg årets fredspolitiske regnskap med påfølgende debatt med partiene om
fredspolitikken de fronter. Listetopper fra Senterpartiet, RV og Miljøpartiet de Grønne har allerede meldt at de vil kaste glans over arrangementet, mens politikerne fra de andre partiene også kjenner sin besøkelsestid.

Les: “Snillismen” i Norge og Fredsnasjonen Norge – Verdens 7. største våpeneksportør

Velkommen!

PRESSEKONFERANSE

Drepte på oppdrag fra Stortinget

Forsvaret kjører nå et propagandaopplegg under overskriften «Våre demokratiske krigere». Aftenposten og Adresseavisens hovedoppslag i går under den megetsigende tittelen «Drepte på oppdrag fra Stortinget», er en del av denne offensiven.
I reportasjen forteller den da knapt 20-årige Tone Gunnes fra hennes Afganistan-opplevelse: «I det vanlige siktet ser hun skikkelser som løper mellom skyttegravene. I det termiske kameraet ser hun hoder som farges lysegrønne i søkeren. Hun har dem i siktet nå. Venter på ordre. Så kommer den. ILD! Hun skyter ni byger. Fem granater i hver byge. Litt senere kommer beskjeden fra de norske skarpskytterne som har ligget nærmest de talibanske stillingene. Bygene tok livet av mellom 20 og 25 mennesker. – Det var jeg som trykket på avtrekkeren, men vi var en tropp og et lag som var sammen om dette. Det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt oss til Afghanistan for å gjøre denne jobben, sier Tone Gunnes.»

Og hun har rett. Norge er i krig i Afghanistan, og Stortinget har ansvaret. Som en del av ISAF-styrkene har Norge derfor også et ansvar for at minst 40 sivile ble drept i et NATO-angrep fredag. Som i alle kriger; det er sivilbefolkningen som lider mest, og i fjor ble hele 2.100 uskyldige sivile drept. For meg er det bare et svar: Norske militære styrker må snarest mulig ut av Afghanistan!

Les Tone Gunnes sin historie
Les om NATO-angrepet fredag
Les «Hva gjør Norge i Afghanistan?», et hefte fra Fredsinitiativet
Les om atr motstanden vokser over hele verden

Posted in Konferanser, Krig, Norge | Merket med: , | 2 Comments »

”Dere er enten med oss eller imot oss”

Posted by Fredsvenn den august 31, 2009

Veien fra frigjøringskjempere til terrorister er kun et retorisk grep. I konteksten av den åpenbare provokasjonen det å sette opp 7 amerikanske militærbaser på colombiansk territorium (i tillegg til de tre basene USAs styrker allerede oppererer fra) og den truslen det utgjør for Venezuela og hele Latin Amerika advarte den venezuelansk-amerikanske dommeren Eva Golinger på TV programmet La Hojilla den 14. august 2009 om en ny krigsdoktrine nylig publisert av Pentagon og allerede i bruk i Venezuela: Irregulær krigføring.

Jutta Schmitt ved universitetet i Los Andes (ULA), hvor hun underviser i politisk vitenskap, har sett nærmere på denne nye krigsstrategien:

Considering the seriousness of what Golinger brought forward in the programme mentioned, it is pertinent to go more deeply into the matter in order to determine, how this new doctrine is connected with other concepts and realities as for example Fourth generation warfare as well as with ideological constructions like the so called Theory of the New Wars. The latter is a compound of arbitrary postulates originating from the academical realm and sold to the public as a ”theory” which dates back to the beginning of the new millennium and which has quickly found its way into the sphere of the national security strategies of both, the United States of America and the European Union. Once we’ve come to know the interrelations and the general context into which the latest war doctrines are inscribed we can better design our own defense strategies and even think of outlining a categorical counter-offensive.

In an update for the doctrine of Irregular Warfare released by the US Department of Defense in December last year, we find the following definition of the concept: ” … to fight unconventionally, such as by working with foreign security forces, surrogates and indigenous resistance movements to shore up fragile states, extend the reach of US forces into denied areas or battle hostile regimes.”

The directive then proceeds to explain the reasons for the update, referring in the first place to the emergence of irregular challenges that threaten the United States’ national security: ”The policy, a result of more than a year of debate in the defense establishment, is part of a broader overhaul of the US military’s role as the threat of large-scale combat against other nations’ armies has waned and new dangers have arisen from shadowy non-state actors, such as terrorists that target civilian populations.”

The idea that ”classical” or conventional wars between national states as experienced during the 20th Century are a thing of the past and that the new wars of the 21st Century are of an essentially different character, is not that new. Since quite a couple of years already the US-American and European ruling classes, through their big means of mass communication, have been suggesting to the world public opinion that the protagonists of the wars of the 21st Century are some ”bad guys” who operate as ”non-state-actors”, in other words, terrorists.

We are told that the wars of the 21st Century are and will be inner-state armed conflicts with endemic roots, that is, home-made. We are further told that this type of conflicts are of an ethnic, religious or political-ideological nature, promote terrorism, open the doors for drug-trafficking and organized crime and thus erode any effort to guarantee public order and internal security, reason for which they necessarily lead to the so-called ”Failed States.”

”Failed States”, in turn, endanger the peace of their surrounding region and thus constitute a security challenge to the ”modern” or ”civilized” countries, especially in our globalized world. The latter, for being ”superior” with regard to their values and economic and cultural performance, are obligated to intervene in those ”chaotic regions” for the sake of helping the populations there to recover or gain the firm ground of ”western-democratic civilization.”

We have to have this crystal-clear: The spreading and penetration of this kind of ideas forms an intrinsic part of another war doctrine, that of Fourth Generation Warfare, the main theater of operation of which is the human mind of both, the populations of the metropolitan countries as well as the populations of those countries who do not pertain to this auto-proclaimed ”western-democratic-civilization.”

The main objective of Fourth Generation Warfare fought on a world-wide scale is to bomb, weaken and then mold the human psyche so that the peoples of this world will succumb to the reality of globalized capitalism with its economic, financial, ecological, social and moral crisis, with its perverse concentration and monopolization of capital and power in the hands of some small elites, and to make the peoples of the world accept the eventual rise of a totalitarian, repressive and dictatorial system on a global scale, which we have referred to in earlier writings as ”globofascism.”

Specifically, the goal of 4th Generation Warfare worldwide is to make the populations of the metropolitan countries adopt, as their own, a supposed ”civilizing and pacifying mission,” based on the ”universal values of western democracy” which needs to be extended all over the world; and to make the populations of the ”periphery” give up on resistance and accept the forceful imposition of neo liberal, globalized capitalism and its rules of the game as the only viable way for humanity, thus making them refrain from seeking to establish alternative models, such as is the case here in our latitudes.

The cannons in this war against the human mind and psyche are the mass media and the artillery is ”information.” … (Les mer her)

Irregular Warfare

The Pentagon approved last December a major policy directive that elevates the military’s mission of «irregular warfare» — the increasingly prevalent campaigns to battle insurgents and terrorists, often with foreign partners and sometimes clandestinely — to an equal footing with traditional combat.

The directive, signed by Deputy Defense Secretary Gordon England on Monday, requires the Pentagon to step up its capabilities across the board to fight unconventionally, such as by working with foreign security forces, surrogates and indigenous resistance movements to shore up fragile states, extend the reach of U.S. forces into denied areas or battle hostile regimes.

Irregular Warfare (IW)/ Irregular military is defined as a violent struggle among state and non-state actors for legitimacy and influence over the relevant population(s). Irregular warfare favors indirect and asymmetric warfare approaches, though it may employ the full range of military and other capabilities, in order to erode an adversary’s power, influence, and will. It is inherently a protracted struggle that will test the resolve of a nation and its strategic partners. Concepts associated with irregular warfare are not as recent as the irregular warfare term itself.

 • False flag or pseudo-operations where troops of one side dress like another to eliminate or discredit them and their support, such as the Selous Scouts of the Rhodesian Bush War
 • Freedom fighter — type of irregular military which the main cause, in their or their supporters’ view, is freedom for themselves or obtain freedom for others
 • Franc-tireur — French irregular forces during the Franco-Prussian War. But is also used in international legal cases as a synonym for unprivileged combatant (see for example the Hostages Trial [1947—1948]).
 • Guerrilla — someone who uses unconventional military tactics, tends to refer to groups engaged in open conflict rather than underground organizations. Term coined during the Peninsula War in Spain against France.
 • Insurgent — an alternate term for a member of an irregular military. Tends to refer to members of underground groups such as the Iraqi Insurgency rather than larger rebel organizations such as the Revolutionary Armed Forces of Colombia.
 • Partisan — In the 20th century, someone part of a resistance movement. In the 18th and 19th century, a local conventional military force using irregular tactics. Often used to refer to resistance movements against the Axis Powers during the Second World War.
 • Paramilitary — non-regular Armed Force with a claim to official status.
 • Revolutionary — someone part of a revolution, whether military or not.
 • Terrorist — irregular military who target civilians in order to gain political leverage; this term is almost always used pejoratively, and is, like the term freedom fighter, very subjective.
 • More recently, private military companies, in particular the armed private security Forces that some operate could be considered an example of Irregular Military formations. In conflict zones such as Iraq such forces, whose members tend to be referred to as «Security Contractors», are often heavily armed and engage in supporting activities for the regular Military forces such as supply convoy escort and force protection. These forces are sometimes referred to as Mercenaries.

Irregular Warfare (IW) Joint Operating Concept (JOC)

Irregular Warfare and Full Spectrum Operations – USA and USMC

4GW — Fourth Generation Warfare

4GW (fourth generation wafare) is the term used by military thinkers to describe conflict at the end of the 20th century. In general, 4GW is an extremely effective method of warfare that the US and its allies will find very difficult to defeat (a slow burn, rather than complete eradication, may be the best possible outcome). I have outlined the basics of 4GW warfare below to enhance your understanding of the term.

Definition
4GW can be defined as a method of warfare that uses the following to achieve a moral victory:

 • Undermines enemy strengths (this may seem obvious, but most of modern warfare has involved direct attacks on enemy strengths — find the enemy army and destroy it).
 • Exploits enemy weaknesses.
 • Uses asymmetric operations (weapons and techniques that differ substantially from opponents).

Drivers
The rise of 4GW is both a product and a driver of the following:

 • The loss of the nation-state’s monopoly on violence.
 • The rise of cultural, ethnic, and religious conflict.
 • Globalization (via technological integration).

Tactics
4GW is fought on the tactical level via:

 • Rear area operations — 4GW warriors do not confront a nation-state’s military but rather it society.
 • Psychological operations — terror.
 • Ad-hoc innovation — use of the enemy’s strengths against itself.

Generations of Warfare
The generational development of warfare can be outlined as:

 • First generation — wars of Napoleon, conscription and firearms (the decline of mercenaries).
 • Second generation — the US civil war and WW1, firepower and nation-state alignment of resources to warfare.
 • Third generation — WW2, maneuver and armored warfare.
 • Fourth generation — ad hoc warriors and moral conflict.

Differences
Many of the methods used in 4GW aren’t new and have robust historical precedent. However, there are important differences in how it is applied today. These include:

 • Global — modern technologies and economic integration enable global operations.
 • Pervasive — the decline of nation-state warfare has forced all open conflict into the 4GW mold.
 • Granularity — extremely small viable groups and variety of reasons for conflict.
 • Vulerability — open societies and economies.
 • Technology — new technologies have dramatically increased the productivity of small groups of 4GW warriors.
 • Media — global media saturation makes possible an incredible level of manipulation.
 • Networked — new organizational types made possible by improvements in technology are much better at learning, surviving, and acting.

Winning a 4GW conflict
Victory in 4GW warfare is won in the moral sphere. The aim of 4GW is to destroy the moral bonds that allows the organic whole to exist — cohesion. This is done by reinforcing the following (according to Boyd):

 • Menace. Attacks that undermine or threaten basic human survival instincts.
 • Mistrust. Increases divisions between groups (ie. conservatives and liberals in the US).
 • Uncertainty. Undermine economic activity by decreasing confidence in the future.

Fourth-generation warfare – SourceWatch

al CIA-OWNS-AL-QAEDA

al Goering-patriotism

al propaganda

al Stop_False_Flag_Terrorism2-396x505

al updated-scum-782126

alb96

AL-CIA-EDA

alqaida

Posted in Den nye verdensorden, Krig, Krigen mot terror, Militærindustrielle kompleks | Merket med: , , , , , , , | Leave a Comment »

Vestbredden feirer 10 år i år

Posted by Fredsvenn den august 31, 2009

Vestbredden feirer 10 år i år. Det vil derfor bli feiring fredag den 4. september med konserter og Åpen dag med utstilling, gratisbutikk, suppe, filmvisning, badminkton mm. på Barrikaden, H40 og Humla!

I et 123 år gammelt hus blir det i to påfølgende dager jubelbrus og ørefiker!

Artistene i anledningens navn blir:

Bøyen Beng (folkpønk), Döden (Psykedelisk dømettall), Dishonorable Discharge (Born to die in the gutter), InHiratus (HC), Fishy bread and Corny Roast Sound system (reggae) og Shitcitytek (dubstep)! Artisteri paa fredan, uforpliktende paa laurdan! +Overraskelser følgselvelig!

Påregn at porten stenges tidligere enn vanlig (02.00 er VANLIG) (for de uten stempel)…

OG

Åpen dag den 5. september. Man er da velkommen til en dags utstilling med tema hus og landokkupasjoner. En rekke kunstnere og grafitti artister deltar. Temaet blir belyst ved foto, video, grafitti mm. Utstillingen er første del av en større utstilling om temaet som vises på Podium i februar.

I tillegg blir det gratisbutikk, suppe, filmer ved Spis de rike, selvbetjent TV med filmer om temaet, myke sofaer, badminkton, vafler, med mer.

Filmprogrammet på lørdag: Spis de rike viser filmer fra klokken 15. 00. Det blir film hver hele time. Filmene om H40 vises til slutt, altså klokken 18 og 19. 00. Suppesalg 30,- så langt det rekker. Ta gjerne med medbragt drikke, kun saft…

Barrikaden – Facebook.com

Underskog.no/kalender

Flyer, copy

flyer_nPosted in Konferanser | Merket med: , , | Leave a Comment »

Bakgårdssalg – Gjør tidenes bok-kupp!

Posted by Fredsvenn den august 28, 2009

TUSENVIS

AV BILLIGE BØKER

FRA KR 10,-

book_sale_spring_2009_thumbnail

Huitfeldtsgate 15, i Vika, Oslo sentrum

(bakgården til Pax og Spartacus)


Torsdag 3. september kl 11 – 19.00

Fredag 4. september kl 11 – 18.00

Lørdag 5. september kl 10 – 15.00

FILOSOFI – DEBATTBØKER – HISTORIE – ROMANER – GAVEBØKER – BARNEBØKER – HISTORIE – DEBATT – OSLO-BØKER – TURBØKER OG MASSE MER …

Bøker av forfattere som:

Pierre Bourdieu – Ludwig Wittgenstein – Michel Foucault – Immanuel Kant – Theodor W. Adorno – Jacques Derrida – Noam Chomsky – Friedrich Nietzsche –  Jean-Paul Sartre – Magnus Marsdal – Helle Helle – Haruki Murakami – Hunter S. Thompson – Anna Gavalda – Hanne Ørstavik – Dag Solstad – Tore Renberg – Lars Ramslie – Anne B. Ragde – Per Petterson – Vigdis Hjorth – Kjell Askildsen – Kjartan Fløgstad – Frode Grytten Olav H. Hauge – Pulverheksa – Jon Ewo – Are Kalvø

Følgende forlag tømmer sine lagre:

Spartacus – Oktober – Manifest – Pax – Humanist – Det Norske Samlaget – Andresen & Butenschøn – Imprintforlaget – Minuskel – Pegasus

Velkommen!


banned_books1

banned_books2

Banned in the U.S.A.

Posted in Aktuelt, Ytringsfrihet | Leave a Comment »

Bli med og krev klimarettferdighet lørdag 29. august!

Posted by Fredsvenn den august 28, 2009

bannerJeg kom over OljePartiet idag – et tilsynelatende nyopprettet parti som har fortsatt oljeutvinning som sin viktigste sak.

Om energi skriver de i partiprogrammet sitt:

«Verdens energibehov øker og Norge har som energinasjon et ansvar for å bidra til å stille energihungeren gjennom å pumpe opp mest mulig olje og gass raskest mulig. Derfor vil Oljepartiet åpne opp nye områder på norsk sokkel som i dag er stengt av miljøhensyn. Med økt issmelting i Nordområdene gjøres nye ressurser tilgjengelige. Disse vil Oljepartiet utnytte. Både energisparing og fornybar energi er viktige supplement til den fossile energifremtiden, men vil aldri kunne bli bærende i verdens energiforsyning.»

De skal iallefall ha for å ikke gå noe særlig rundt grøten..!

Les mer her

Lørdag 29.august kl. 13 vil Klima sett fra Sør-kampanjen gjennomføre et stunt på Universitetsplassen (v/Karl Johan) for å sette søkelyset på hvordan klimaendringene rammer folk i sør. Vi har en fantastisk miniatyr av en oljeplattform. Vi har 60 meter blått stoff, 100 ballonger og politikere med sakser… Det vi trenger nå, er deg!

Møt opp på Universitetsplassen i Karl Johan kl 1230, lørdag 29. august. Her vil vi raskt øve på stuntet, sånn at alle er helt inneforstått med hva de skal gjøre. Selve stuntet begynner kl 1300 og varer til 1330. Dersom du har mulighet til å møte før, så trenger vi folk til å hjelpe oss med å dele ut flyers og liknende  fra kl. 11.00.

KlimastuntflyerspireOrginal1

ACTION: 26th August – 2nd September 2009 London Climate Camp
This year we will set up the camp together, with a mass swoop of people taking the site. Get down to London on the day before camp on 26 August and be ready for the action to start at any time. Join us on facebook and sign up to twitter and text updates to make sure you stay informed about plans.

ACTION: 24th October 2009 INTERNATIONAL DAY OF CLIMATE ACTION
We’re coordinating a distributed day of events for 24 October, uniting the world around a common call to action–and we’re asking you to help. You don’t need to have ever done anything like this before–you’ll have lots of support through 350.org. And if you’re stuck for action ideas, just click here.

ACTION: 12th December 2009 GLOBAL DAY OF ACTION International Demonstrations on Climate Change
“We demand that world leaders take the urgent and resolute action that is needed to prevent the catastrophic destabilisation of global climate, so that the entire world can move as rapidly as possible to a stronger emissions reductions treaty which is both equitable and effective in minimising dangerous climate change. We demand that the long-industrialised countries that have emitted most greenhouse gases currently in the atmosphere take responsibility for climate change mitigation by immediately reducing their own emissions as well as investing in a clean energy revolution in the developing world. Developed countries must take their fair share of the responsibility to pay for the adaptive measures that have to be taken, especially by low-emitting countries with limited economic resources. Climate change will hit the poorest first and hardest. All who have the economic means to act, must therefore urgently and decisively do so.”

Climate alarm: September 21st

Climate Wake Up Call!

Join the call for a strong climate treaty!

Posted in Aktuelt, Klima og miljø | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Markering mot krigen i Afghanistan

Posted by Fredsvenn den august 26, 2009

«Man kan kanskje bombe et land tilbake til steinalderen. Men kan man bombe frem en moderne nasjonalstat fra ruinene av et stammesamfunn?» – spør lege Marianne Mjaaland seg i en artikkel i VG.

Krigen i Afghanistan trappes opp. Resultatet er større lidelser for den afghanske befolkningen, og dårligere vilkår for de demokratiske kreftene i landet. Afghanistan trenger ikke mer krig og flere soldater! Vi krever at NATO og Norge avslutter krigføringen og gir rom for en fredelig og demokratisk utvikling.

Markering mot krigen i Afghanistan under parolene:

• NATO ut av Afghanistan – Hent de norske soldatene hjem

• Stans spredningen av krigen til Pakistan

• Støtt de demokratiske kreftene i Afghanistan

Tid: Lørdag 22. august kl. 13.00.

Sted: Eidsvolls plass (foran Stortinget)
Under markeringen vil det bli appeller, musikk og kulturinnslag.

Det vil også være en utstilling utarbeidet av organisasjonen Fred og demokrati i Afghanistan og flere installasjoner med fredstema.

Dersom du ønsker å bidra i mobiliseringsarbeidet eller har andre henvendelser, ta kontakt med leder i Fredsinitiativet:

Benjamin Larsen på tlf: 91 31 45 85

Spre gjerne informasjon om markeringen i ditt nettverk!

Arr.: Fredsinitiativet, Hent Soldatene Hjem, Fred og demokrati i Afghanistan

Bush administrasjonen invaderte Irak i marsj 2003 med en styrke på omkring 130.000 soldater. Toppoffiserer fra Det hvite hus og Pentagon, samt tidligere viseforsvarssekretær Paul Wolfowitz, var overbevist om at disse soldatene, som ville bli hilst velkommen med åpne armer av de undertrykte irakerne, allerede i august ville bli satt ned til 30.000-40.000 og innlosjert i nybygde, permanente militærbaser et stykke unna landets urbane områder. Dette som en del av hva som nå blir kalt Det strategiske partnerskapet i Midtøsten. Nesten 51/2 år etter har USA ennå nesten 130.000 soldater i Irak og toppadministrasjonsoffiserer snakker nå om beskjeden akselererte rater for tilbaketrekning av soldater, hvis alt går bra vell og merke.

En lokal, afghansk politiker har gått ut og forklart hvorfor Taliban nå er på frammarsj i Nord-Afghanistan. Det skyldes i følge ham at NATO-styrkene samarbeider med krigsherrer som er korrupte og etniske sjåvinister. Den tidligere lederen i Pakistans advokatforening og mange åring politisk aktivist, Aitzaz Ahsan, uttrykker også alvorlig bekymring for Pakistans politiske stabilitet. Afghanistan har som Irak en av verdens mest korrupte og undertrykkende regjeringer. Krig og militær intervensjon er antageligvis den dummeste og minst hensiktsmessige måten å løse en konflikt på. Dette ser vi igjen og igjen. Allikevel har den politiske ledelse i de fleste land fortsatt stor tro på det militære som konfliktløser. Vi må tørre å slå hull på en tusen år gammel myte ved å gå 100 % mot krig, samt et NATO som militær makt.

Les: Stans opiumskrigen! – Markering mot krigen i Afghanistan

Dette ble sendt ut på internett i forkanten av Irak krigen:

iraqtortureo

En av de mange forbrytelsene som fant sted under Irak krigen var tortur og drap, også av uskyldige slik som den mannen som er avbildet her:

bam

Krigen har ført til utstrakt borgerkrig, utryddelse av alle minoriteter og forfølgelse av sårbare grupper, der i blant de kristne:

iraqfineIraqfinwebl

og homofile:

bankssf-iraqi-protest-wilson-credit1

Resultatet av dette bør være å straffeforfølge dem i Bush administrasjonen som var ansvarlige for Irak krigen:

ba_impeach_ho1

impeach-bush-poster2

Flere bilder:

Krigsforbrytelser

Irak – Folkemord

Irak – Kulturelt folkemord

Posted in Afghanistan, Irak - Land og krig, Krig | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Høsting av organer, Israel og ytringsfriheten

Posted by Fredsvenn den august 25, 2009

suture01

“Minst 30 brasilianere har solgt deres nyrer til en internasjonal menneskeorgan trafikkingring for transplantasjon utført i Sør Afrika, med Israel ståenede for mesteparten av pengene”, kom en lovgivningskommisjon i Brasil frem til. To israelske borgere, Gedalya Tauber og Eliezer Ramon, samt 6 brasilianere ble arrestert i Recife, hovedstaden i Pernambuco. Den israelske ambassaden i Brasil var tidlig ute med å erklære at de nektet for en hver deltagelse av den israelske regjering i illegal handel med menneskeorganer, men anerkjente at dets borgere, i nødstilfelle, kunne gjennomgå organtransplantasjon i andre land med støtte via deres helseforsikring.

I følge kommisjonens leder, Raimundo Pimentel, er det israelske standpunktet i bestefall antietisk ettersom trafikk i organer kun kan finne sted i en stor skala hvis det er en hovedkilde for finansiering, slik som det israelske helsesystemet.

I følge professor i medisinsk antropologi, Nancy Scheper-Hughes, som var med på å danne og fungerte som direktør for Organs Watch, en organisasjon dannet i 1999, som opererer fra University of California, Berkeley, og som har forskningsprosjekter i over et dusin land, begynte internasjonal trafikk av menneskeorganer for 12 år siden. Den ble fremmet av Zacki Shapira, som tidligere var direktør på et hospital i Tel Aviv. Shapira utførte mer enn 300 nyretransplantasjoner, hvor av noen av dem ble gjort i andre land, slik som Tyrkia. Dem som mottok var rike eller hadde veldig god helseforsikring og donorene var fattige folk fra Øst Europa, Filippinene og andre utviklingsland.

UN Convention against Transnational Organised Crime, som blant annet dekker forebyggelse, håndhevelse og sanksjoner vedrørende trafikk i mennesker, inkluderer i sin definisjon av menneskelig utbytting utvinningen av organer. WHO har også fordømt praksisen med å selge kroppsdeler og organer, noe som er forbudt i det meste av verden. I november 2000 erklærte World Medical Association at betaling for organer eller kroppsvev for donasjon og transplantasjon skulle bli forbudt. I Brasil er det å kjøpe og selge organer en forbrytelse som i følge en lov fra 1997 kan straffes med opp til 8 år i fengsel. I tilfelle donoren dør kan straffen bli opp til 20 år. En person som selger hans eller hennes egne organer kan få opp til 3-8 år i fengsel.

I følge den lovgivende granskningskommisjonen, politiet og de juridiske autoritetene var ressursene fra det israelske helsesystemet ”en avgjørende faktor”, som tillot nettverket å fungere og det nødvendige forholdet som skulle til for massiv trafikk. Organtrafikk krever enorme finansielle og tekniske resurser, ettersom problemene relatert til forholdet mellom donor og mottaker og på grunn av at transplantasjon ikke kan bli utført i et hvilket som helst hospital.

Fire år siden stanset Moldova en blomstrende babyadopsjonshandel på grunn av frykt for at noen skulle stjele organer. I følge Haaretz utforsker Romania lignende anklager i Israel og har stanset tillatelse til å adoptere romanske babier for dusinvis av par. For få dager siden sto det i Haartez at romanske autoriteter ser på mulige bånd mellom israelske adopsjonsbyråer og en illegal global konspirasjon som går ut på salg av organer for transplantasjon. I følge Haaretz har noen israelske leger vært involvert i illegal nyretransplantasjon og salg av menneskelige egg i Tyrkia, Romania og andre land i Øst Europa, hvor mange israelere, sammen med sine israelske leger, drar til på såkalt organturisme for å utføre transplantasjon.

I følge Huffington Post resulterte en nylig opprulling av en korrupsjonssirkel i New Jersey til at 44 mennesker, inkludert statslovgivere, regjeringsoffiserer og flere rabbier, ble arrestert og tiltalt for å drive en internasjonal pengevasking svindelforetagende som trafikkerte menneskeorganer. Dette førte til at Israel igjen har kommet i søkelyset når det kommer til organtransplantasjoner.

New Jersey har aldri manglet korrupsjonsskandaler, men den som utfoldet seg i sommer var overraskende selv for standardene til den stat som inspirerte filmserien The Sopranos. New Yersey har nå blitt en base for Kosher Nostra’ og Mossad aktivitet. Blant annet har Levy-Izhak Rosenbaum blitt anklagd for å ha stjålet og transportert menneskeorganer. FBI brukte et konfidensielt vitne for å identifisere et antall syriske jødiske rabbier som brukte synagoger og yeshivas som pengevask fronter for illegalt salg av organer.

Israel har tilstått at doktorer ved Abu Kabir hadde stjålet vitale organer av tre palestinske tenåringer drept av IDF. Den israelske helseminister Nessim Dahhan sa på et svar på et spørsmål fra et arabisk medlem av Knesset, Ahmed Teibi, at han ikke kunne nekte for at organer fra palestinsk ungdom og barn drept av IDF ble tatt ut for transplantasjon eller vitenskapelig forskning. Teibi skal selv ha mottatt bevis på at israelske doktorer ved instituttet stjal slike vitale organer som hjerte, nyrer og lever fra palestinere drept av IDF i Gaza og Vestbredden. Israelske autoriteter beholder normalt kroppene til drepte palestinere i noen dager uten noen forklaring.

Den svenske avisen Aftonbladet hevder nå i artikkelen Våre sønner plyndres for sine organer, som også siterer den nylige arresten av en New York rabbi beskyldt for å drive trafikk i menneskeorganer, at israelske patologer har fjernet og plyndret kroppsdeler og indre organer fra palestinske krigsofre for å bøte på Israels enorme kø av folk som venter på å få transplantert nye organer uten tillatelse.

Tusener av palestinske sivile har blitt drept av israelske styrker via massakre, etnisk rensing, bruk av hvit fosfor mot sivile, massehenrettelser, tortur, bombing av flyktningleire osv. Dette kan forklare forklare hvorfor skadde og drepte i mange tilfeller blir tatt til medisinske fasiliteter og returnert kun for å bli begravd umiddelbart uten å forklare hvorfor deres kropper ble åpnet “for autopsi” og sydd sammen igjen med manglende organer.

Anklagen, samt et svensk krav om at det hele må granskes, har utløst en diplomatisk krise av dimensjoner mellom de to landene. ”Vi krever og forventer en formell fordømmelse fra den svenske regjeringen”, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en tale under en regjeringssamling.

Les mer her: Høsting av organer, Israel og ytringsfriheten

Israel

Haaretz: Top Sweden newspaper says IDF kills Palestinians for their organs

Israeli crimes in broad day light

Organ Traffic in Israel

IDF Kills Palestinians to Steal Organs for Transplants

Israel Harvesting Palestinian Organs?

Rosenbaum Arrest Exposes Worldwide Organ Smuggling Mafia

organTrafficking.10952135

organtrafficking_english


YouTube: Rabbis Selling Human Organs, Kidney

YouTube: Jews, Politicians, Busted Selling Human Organs on the Black Market

YouTube: Eight Israelis Charged with Trafficking Human Organs

YouTube: Merchants of Death


Posted in Israel/Palestina, Menneskerettigheter, Ytringsfrihet | Merket med: , , , | 1 Comment »

We against War!!! Ungdomskonsert mot vold og rasisme

Posted by Fredsvenn den august 24, 2009

Verden er urettferdig. Forskjellen mellom fattige og rike i verden er stor. Menneskerettigheter brytes. Hva så?

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og hvis alle gjør litt blir verden til et litt bedre sted. Hva synes du er urettferdig? Og hva gjør du med det?

Torshov parken, Sirkus landsbyen, kl 13 – 17 den 30. august 2009

Vi sees!

UngdomsFestival30-08-2009x700

Kampanjen Involve yourself:

Ungdomskonserten 30. august er et arrangement under prosjektet Ungdom mot vold og rasisme. Konserten arrangeres som en del av den nysirkus inspirerte Cirkus Xanti, som vil si Sirkuslandsbyen, som varer fra 17. til 30. august. Blant flere ungdomsorganisasjoner som er med, skal Gabriela de Iraola, representant for den bolivianske ungdomsorganisasjon Propuesta, holde appell om vold og rasisme i Bolivia, og da spesielt i Santa Cruz, som er den største byen i landet.
I programmet den 30. august blir det dikt, dansekonkurranse, teater, dans og musikkgrupper som breakdance gruppa Floor Knights, rappebandet JNL/Jokerz Nation League, hip hop gruppa 213, Alva trio,  West End Studios, Japee and the Funk Minority og flere.

Bakgrunnen for arrangementet var bombingen av Gaza tidligere i år der en gruppe ungdommer fra Sagene-Torshov og Bjølsen deltok i demonstrasjonene for å støtte det palestinske folket i Gaza mot bombingene. Demonstrasjonene endte i gatekamp i Oslo. Ungdommene var aktive i debatten som fulgte på Litteraturhuset. I tillegg til å være skuffet over den måten de ble behandlet på av politiet føler de seg både provosert  og skuffet over den måten mediene har fremstilt hendelsene og ungdommene som var innblandet, og spesielt de med innvandrer bakgrunn. Etter debatten på Litteraturhuset bestemte de seg til å ha eget TV program på Frikanalen og flere andre tiltak, slik som konsertarrangementet som vil bli holdt på Torshov den 30. august. Dette for at de på denne måten kan vise deres meninger og bidra på en positiv måte. De har samtidig bestemt seg for å delta i Verdens fredsmarsj, som starter på New Zealand den 2. oktober 2009, kommer gjennom Skandinavia i slutten av oktober, for deretter å slutte i Latin-Amerika i januar 2010.

Programmet har fått støtte fra EU-programmet Aktiv ungdom, LNU, Norsk Kulturråd, Kirke- og Kulturdepartementet, bydel Sagene, Ung Media, Sagene samfunnshus, Sirkunst, LAG-Oslo, POPULUS og SAIFF, og blir arrangert av SAIFFs Ungdomsgruppe, Sagene internasjonale og Flerkulturell frivillighetssentral.

Velkommen!


Posted in Aktuelt, Flyktninger | Merket med: | 1 Comment »

Fredsnasjonen Norge – Verdens 7. største våpeneksportør

Posted by Fredsvenn den august 24, 2009

Bundad-kort

Mange ser på Norge som en fredsnasjon i verden. Samtidig er det typisk norsk å tjene penger på krig: Norge er en av verdens største våpeneksportører. Norge er en av verdens største våpeneksportører og mangler vilje til å ta de nødvendige grepene for å sikre kontroll over norske våpen og ammunisjon. Inntil videre er det ikke typisk norsk å være god.

Hver dag dør over 1000 mennesker i verden som følge av bruk av håndvåpen. De fleste av dagens voldelige konflikter foregår i utviklingsland. Tilgang på våpen og ammunisjon forlenger og forverrer kriger og konflikter. Kriger og konflikter hindrer utvikling, og fattige mennesker rammes hardest.

Organisasjonen Changemaker har startet en kampanje for bedre kontroll med norsk våpeneksport. I juni ble kampanjen lansert ved at rundt 100 ungdommer gikk i tog med faner og flagg rundt Torgallmenningen i Bergen for å demonstrere mot at Norge ikke har kontroll over hvor norskproduserte våpen ender opp.

Kampanjen skal pågå utover høsten. Kravene fra organisasjonen, som er Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse, går ut på at Norge må kreve sluttbrukererklæring fra alle land vi selger våpen til. Dessuten må det innføres et system for tilstrekkelig merking og sporing av ammunisjon, noe som ifølge Changemaker må inkluderes i en internasjonal, bindende våpenhandelsavtale under FN.

Norge er en av verdens største våpeneksportør per innbygger. Da er det ikke lett å samtidig være flaksende fredsdue. Ifølge Changemaker-leder Ida Thomassen gir Norge seg ut for å være en fredsnasjon samtidig som våpeneksporten stadig øker. ”Våpen på avveie forlenger og forverrer konflikter i utviklingsland og er et stort utviklingsproblem”, hevder hun. Krev at det skal bli typisk norsk å være en fredsnasjon nå!

«Talking peace, exporting weapons»

Norge er en av verdens største våpeneksportør per innbygger. Da er det ikke lett å samtidig være flaksende fredsdue. Krev at det skal bli typisk norsk å være en fredsnasjon!
Skriv under kampanjen!

nrk

Norsk våpenindustri var ifølge tall fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) i 2006 verdens største våpeneksportør i forhold til folketall og verdens 11 største våpeneksportør reelt sett. På fem år hadde omsetningen økt med rundt tretti prosent. Industrien omsatte for vel sju milliarder kroner og sysselsatte rundt 5000 personer. Men stadig mer av norsk våpenproduksjon brukes i krigssituasjoner, noe som ikke aller minst skyldes at eksporten til NATO-landet USA har vært formidabel, noe som hovedsakelig skyldes USAs enorme militærforbruk på grunn av krigen i Irak.

Norge selger nå enda flere våpen og i 2008 var den samlede verdien av våpeneksporten 4,2 milliarder kroner, noe som nesten er dobbelt så mye som for fire år siden. Ifølge Norwatch, som har fulgt utviklingen av norsk våpeneksport i mange år, har det aldri blitt eksportert flere norskproduserte våpen.

Norge er nå verdens 7. største våpeneksportør og er en viktig bidragsyter til amerikansk krigføring, ikke minst i Irak hvor 500 norske våpentårn har blitt tatt i bruk. Den amerikanske hær har i tillegg levert en gigantordre på ytterligere 6500 Protector-stasjoner fram til 2012. Store deler av norsk våpeneksport går direkte til USA, og det er eksporten til NATO-landet USA som ligger bak den enorme veksten.

Det er i hovedsak medlemsland av den såkalte forsvarsalliansen NATO, de nordiske landene og andre samarbeidsland, som Norge selger til. USA er den største kunden, men også Egypt, Luxembourg, Malaysia og Saudi-Arabia handlet mer våpen fra Norge i 2008 enn året før, noe som trolig skyldes det pågående våpenkappløpet i Midtøsten.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at verdien av norsk våpeneksport ble tredoblet fra 2000 til 2007 og at den fra 2007 til 2008 økte med ytterligere 44,5 prosent. For første gang viste da tallene over utenrikshandelen at eksporten var på over tre milliarder kroner, noe som er 954 millioner mer enn i 2007. Våpeneksporten til USA har økt med ikke mindre enn 85,6 prosent og ligger på hele 1,7 milliarder kroner. SVs nedrustningsprofil har blitt pulverisert av norsk våpenindustri og av LO.

Våpensystemet Remote Weapon Station (RWS) Protector er med dette blitt norsk våpenindustris største suksess. Høsten 2007 inngikk Kongsberg Protech Systems en rammeavtale med det amerikanske forsvaret om leveranser til en verdi på åtte milliarder kroner. Det er Norges største våpenkontrakt noensinne.

Andre norske eksportører av krigsmateriell er Hurum-bedriften Chemring Nobel, som leverer rakettdrivstoff til Hellfire og Javelin missiler. Ifølge Lockheed Martin er 3000 eksemplarer av Hellfire avfyrt så langt i krigen mot terror. Israel har også avfyrt Hellfire raketter fra sine angrepshelikoptre mot mål i Libanon og Gaza.

Størstedelen av leveransene til Trondheimsbedriften Nacre har vært til USA der sambandssystemet Quiet Pro blant annet brukes av US Marine Corps og Navy Seals. Også ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss, hvor staten har 50 prosent eierandel, har størsteparten av inntektene sine fra eksport. En av de største salgssuksessene er såkalt multibruk ammunisjon til 12,7 mm mitraljøser med eksploderende virkning.

Utviklingen i våpeneksport de siste 5 årene:

2008: 4,2 mrd kr

2007: 3,6 mrd kr

2006: 3,5 mrd kr

2005: 2,9 mrd kr

2004: 2,3 mrd kr

Kilde: Eksportmeldingen

Stortingsmelding 42

I sommer la regjeringen på kort varsel frem Stortingsmelding 42 om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2008, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Statssekretær Elisabeth Walaas i UD, som presenterte meldingen, hadde på forhånd gjentatte ganger understreket at regjeringen var meget opptatt av åpenhet om norsk våpeneksport. Norske organisasjoner, hvor av flere hadde kommet med innspill, ble derfor bestyrtet da det viste seg at Stortinget ville behandle våpeneksportmeldingen bare noen få dager senere uten debatt.

Det er typisk norsk å tjene penger på krig

Norske våpen best til å drepe

Norsk våpeneksport

Teknisk ukeblad: Norske våpen dreper best

Dropper våpendebatten: Ny Tid

Fredslaget.no: Nyheter om norsk våpeneksport

Protector008v21321__313098d

aksjon20090625-051_2676450m

Posted in Krig, Militærindustrielle kompleks, Norge | Merket med: , , , , , , , , , | 1 Comment »