Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Våpner på avveie

Posted by Fredsvenn den februar 17, 2009

I følge Government Accountability Office (GAO) kan titusener av tapte amerikanske våpen, geværer og andre skytevåpen, havne i Talibans hender, viss de da ikke allerede har gjort det. De risikerer å bli stjålet ettersom amerikanske offiserer har mistet kontrollen over dem og ikke lenger vet hvor de er. Inventarlisten savnet mer enn en tredjedel av de 242.000 lette våpnene donert til de afghanske styrkene, okkupasjonsregjeringen, av USA. Dette inkluderer tusener av AK-47 angrepsgeværer, samt bombekastere, maskingeværer og rakettdrevne granatkastere.

afghan

afghan1bell

afghan2784777997_d6dfdd1bd5

afghanak47tact2

afghancartoons-by-andy-singer-the-price-of-oil

afghaninfinitejustice_afganistan1

afghanistan640-781651

afghanlost-weapons807

afghantaliban

De siste årene har Washington på uforklarlig vis sørget for å pøse ut amerikanske våpen på svartemarkedet på grunn av manglende registrering under våpenoverføring til Irak. Er det noen grunn til å spørsmål omkring urolighetene i Irak? Av minst 500.000 våpen, inkludert rakettdrevne granatkastere, angrepsrifler, maskingevær og skarpskyttergevær, har bare 12.000 våpen blitt registrert. 370.000 av disse våpnene blir uten tvil brukt til å ta livet av amerikanske tropper i Irak.

I tillegg har disse våpnene blitt finansiert av amerikanske skattebetalere gjennom et hjelpefond. Milliarder av skattebetalernes penger har dermed gått til spille, og ikke for å støtte gjennomoppbygningen i Irak. Pengene burde heller gått til mat, klær, medisiner og det som kan kjøpes for å bygge opp landet. I tillegg feilet Pentagon når det gjaldt å sende reservedeler og teknikere for vedlikehold av våpnene. Irak er fortsatt veldig avhengig av tilførsel av våpen fra USA til grunnleggende militære funksjoner. Derfor trenger man ikke lete lenge etter årsaker til at Irak har blitt aldri så lite voldelig. Ingen har kontroll på dagens situasjon.


I følge GAO har USA brukt 19.2 milliarder dollar på å forsøke å utvikle de irakiske sikkerhetsstyrkene siden 2003, inkludert minst 2.8 milliarder dollar for å kjøpe og levere utstyr. Men i følge GAO har våpenutleveringen vært katastrofal og mislyktes å følge etablerte prosedyrer, især fra 2004 til 2005 da sikkerhetstreningen ble ledet av general David H. Petraeus, som er den tiende og nåværende kommandant, U.S. Central Command. Ved skifte av kommandoen sa forsvarssekretær Robert Gates om Petraeus at han var ”den dyktigste soldat-akademiker-statsmann av sin generasjon og presist den mannen vi trenger i denne kommandoen på denne tiden.” Han tjenestegjorde tidligere som kommandogeneral, multinasjonal styrke i Irak (MNF-I) fra 2007-2008..

Men dette er dessverre ikke noe nytt. På 1980-tallet bevæpnet Reagan administrasjonen mujahideen med dødelige stinger anti-luft missiler i sin kamp mot Sovjet. Taliban har nå noen av disse våpnene og kan bruke dem mot amerikanske fly. Men Taliban er ikke de eneste med stingere. Flere av dem har funnet sin vei til fiendtlige stater og såkalte terroristgrupper, og andre nasjoner har tatt dem fra hverandre for å lage deres egne versjoner.

Avgjørelsen om å sende stingere til Afghanistan var del av et amerikansk multimilliarddollar program for å bevæpne mujahideen. De ledende figurene kom fra Kongressen, der i blant Sen. Paul Tsongas, D-Mass., som mente at USA måtte forsyne opprørerne, fundamentalistiske muslimer trent til å hate det sekulære Sovjet ettersom kommunistene på dette tidspunktet besatt regjeringen i Afghanistan og ettersom Afghanistan og Sovjet/Russland tradisjonelt har samarbeidet, med høyteknologiske våpen viss de skulle kunne konfrontere Den røde hær.

Fra første stund ble Sovjet kuppet av Lenin, Trotski og Israel Helphand med hjelp fra den tyske etterretningen. De samme kreftene som blant annet sto bak folkemordet på armenerne og andre kristne minoriteter i Sørvest Asia. Alt en del av The Great Game. Lenins aprilteser var et bedrageri. Bolsjevikene kuppet makten i Petersburg, deretter i sovjetene for så å lage et megasovjet, og da folk protesterte, slik som under Kronstad opprøret, ble de drept. Trotski ble en skånselsløs leder for den røde hær. Mange millioner ble drept i Ukraina som en følge av sult på 1920-tallet. Det å legge skylden på dagens Russland henger ikke på greip. Da trotskistene ble jaget ut av landet reiste mange av dem til USA hvor de innfiltrerte den kommunistiske bevegelsen, som den sosialistiske internasjonale, den nye verdensordens andre pilar, og gikk inn i den amerikanske administrasjonen hvor de var særlig aktive under Reagan og den nylige Bush administrasjonen, i den afghanske jihad og Afghanistan krigen, for ikke å glemme Irak krigen, samt selvfølgelig Israel-Palestina spørsmålet. Man bør sjekke hvem det var som sto bak Ukraina politikken nærmere.

USA gjorde alt for å bekjempe Sovjet, uansett hva det ville koste. Støttet hemmelige nazistiske organisasjoner slik som World Anti Communist League (WACL) og delte verden opp mellom autoritære og totalitære stater, eller stater som var alliert med Sovjet, og polstret førstnevnte på tross av at det var grusomme diktaturer som drepte millioner av mennesker som ble styrt av eneveldige herskere som brukte alle de pengene de stakkars undertrykte befolkningene nå må betale i form av ulandsgjeld.

Gjennom flere opperasjoner, slik som Odessa og Paper Clip, hjalp de nazister på slutten av Andre verdenskrig over til USA hvor CIA ble opprettet slik at de kunne gi informasjon og trene opp/bli trent opp av amerikanske agenter. Andre nazister ble hengt i sin celle (påstått selvmord), satt i de mange konsentrasjonsleirene konstruert i etterkant av verdenskrigen eller dømt i Nurnberg i hva som må bli ansett for å være en fake. USA samarbeidet også med mafiaen som ble sluppet ut av fengslene rundt om i Europa ved krigens slutt for blant annet å bli brukt mot streikende arbeidere.

CIA gikk i første omgang i mot oversendelsen av stingere ut fra at det å forsyne mujahideen med stingere kunne provosere Sovjet til å gå i mot Pakistan, CIAs base for støtte til opprørerne. Sen. Dennis DeConcini, R-Ariz. bekymret seg for at opprørerne hatet Vesten nesten like mye som Sovjet. Men Kongressen anerkjente handelen og CIA fraktet 300 stingere til opprørerne i 1986 og 700 flere det følgende året. ”Vi ga dem som om det skulle være lollipops”, sa en amerikansk etterretningsoffiser senere til Washington Post.

Det afghanske mujahedeen, også kjent som al Qaida, ble med andre ord trent opp og rustet opp av USA. CIA var i samarbeid med blant annet Inter-Services Intelligence of Pakistan (ISI), en av nøkkelspillerne vedrørende dannelsen av al Qaeda på begynnelsen 1980-tallet. I følge den tidligere utenrikssekretæren og leder for underhuset, Robin Cook, var al Qaeda lite annet å anse enn CIAs computerfiler over de tusener av afghanske mujahedinere som ble rekruttert og trent med hjelp fra CIA til å bekjempe russere. Bin Laden har nærmest blitt en logo i den såkalte krigen mot terror, som har blitt gjennomskuet som noe ganske annet for lang tid siden. Det er uvisst om al Qaeda og bin Laden ennå opererer og hvor vidt de er deler av USAs etterretningsstruktur.

Etter at Taliban, som var en reaksjon på disse terroristgruppene, men som USA uansett sørget for, gjennom deres allierte Pakistan, kom til makten i Afghanistan, dro terroristnettverkene videre for å bekjempe russere (Tsjetsjenia), georgiere, armenere (krigen om Nagorno Karabakh), serbere (i Bosnia og i oppsplittelsesprosessen i Jugoslavia, samt sammen med terrorgruppa Kosovo Liberation Army (KLA) i sammenheng med NATOs angrep på Serbia i 1999), osv. Den nylig valgte Nobels fredsprisvinner Marrti Ahtisaari, som kjempet for å selvstendiggjøre Kosovo, truet med å teppebombe Beograd, noe som, i følge ham selv, ville ha kostet 1.5 millioner serbere livet. NATO har nå blitt en fredsbevarende organisasjon, men alle som vet litt om krig vet at man i etterkant av Kellogg-Briand pakten fra 1928, som kriminaliserte krig, gikk fra krigsministerium til forsvarsministerium, men uten at dette endret enhetens funksjon.

En rapport har nå blitt utstedt som forteller at den såkalte krig mot terrorisme lansert av USA i etterkant av 911, også kjent som kontra-terrorisme, har ført til seriøs vold på menneskerettighetene slik som tortur, forsvinninger, vilkårlig og hemmelig forvaring samt illegale rettssaker. USA har adoptert midler som er inkonsistente med etablerte prinsipper vedrørende internasjonal humanitær lov og menneskerettigheter.

Sikkerhetsmål innført i etterkant av 911 har med andre ord undergravd loven. Dame Stella Rimington, den tidligere lederen for MI5, har beskyldt regjeringen for å bruke offentlig frykt for terrorisme til å begrense borgerrettigheter. I følge henne, sagt samme dag som rapporten ble utgitt av en gruppe internasjonale jurister, har Storbritannia og USA ført andre land i aktivt undergravd internasjonal lov og begrenset borgerrettigheter i forkledning av å bekjempe terrorisme. I et intervju med den spanske avisen La Vanguardia sa Dame Stella at en i stigende grad drakonisk politikk har før britiske borgere til å leve i frykt og i en politistat og at USA via Guantánamo har oppnådd den motsatte effekten: at det er stadig flere selvmordsterrorister som finner en rettferdig begrunnelse for sine handlinger. Hun anklager ministere for å blande seg i folks privatliv og spille kortene rett inn i hendene på terrorister…

Og terroristgrupper blir den dag i dag støttet av USA, og da selvfølgelig ikke minst i Sørvest Asia, slik som i territoriene rundt Israel o i Kurdistan. Det som tidligere var kjent som The Great Game, britenes kolonisering av verden, ble arvet av USA og deres sjakktaktikk i utenrikspolitikken kan man selv sette seg inn i via boken The Grand Chessboard Game av Brezinzki, personen som i sin kalde krig mot Sovjet produserte al Qaeda i sin destabiliseringskampanje i Sentral Asia. Sovjet skulle få sin Vietnam krig. En kampanje som førte til lidelser og død for millioner av mennesker.

I følge Newsweek sa den pakistanske presidenten Benazir Bhutto, som var bekymret over den islamske bevegelsens økende styrke, til president George H. W. Bush på slutten av 1980-tallet at USA var “ved å skape en Frankenstein.” Osama bin Laden, som dannet og drev al-Qaeda og den arabiske Maktab al-Khadamat (MAK) ble støttet, både militært og økonomisk, av USA.

John Cooley, en tidligere journalist for US ABC Television Network og forfatter av Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism, skriver at muslimske rekrutter i USA ble sendt til Camp Peary, CIAs spiontreningsleir i Virginia, også kjent som farmen, hvor unge afghanere, arabere fra Egypt og Jordan, og selv noen afro-amerikanske såkalt “svarte muslimer” ble opplært i sabotasjeferdigheter.

Flyskolen i Venice, Florida, Huffman Aviation, som bl.a trente Mohamed Atta og Marwan Yousef al-Shehhi, er også tilknyttet et CIA firma. Begge fikk deres sertifikater fra Federal Aviation Administration (FAA) i november 2000. Resten er historie.

Disse velltrente CIA terroristene utgjør på mange måter CIAs hemmelige hær, og det er dette man må ta stilling til når det både kommer til fremtidige terroristaksjoner, det at de aller fleste av dem er trent opp og faktisk står i kontakt med det stadig større etterretningsvesenet som ikke på noen måte kan sees på som særlig demokratisk, ikke minst på grunn av at de for det meste utfører det som er kjent som hemmelige aktiviteter og som folk flest sterkt ville ha mislikt hvis de visste hva det var som egentlig pågikk, samt meningsløsheten i å sende noen av de afghanske flyktningene til Afghanistan, et land i fullstendig kaos og ruin. Og heller ikke til Irak for den saks skyld.

Ikke kun er interessene til terroristene og etterretningen som oftest den samme, de tjener begge på den andres styrke, men etterretningsorganisasjonene benytter seg av terrorristgrupper etter eget behov. Ikke finner man terrorisme stemplet kun rammer utpekte grupper og ikke kan sees på som noe annet et politisk triks, men stempelet kommer og går på de enkelte gruppene ettersom de viser samarbeidsvilje eller ikke og ikke på grunnlag av deres aktivitet. I tillegg kommer at nærmest ingen politiske ledere har noen som helst etiske skrupler slik at de samarbeider etter beste evner uansett hvor fiendtlige de ellers måtte være overfor hverandre så lenge de deler samme interesse vedrørende å bekjempe en tredje fiende.

På samme måte som våpenhandlere i alle land står sammen på grunn av at de setter kapitalen som øverste mål og ikke for eksempel hjemlandets interesser eller for den saks skyld menneskehetens, noe som fører til at amerikansk våpenindustri kan selge våpen til Iran slik som fant sted i slutten av krigen mellom Irak og Iran, er sammenblandingen mellom etterretningsgrupper og terroristgrupper en så stor floke at det som oftest er umulig å lage noe skille.

I Irak støttet man sjiaene mot sunniene representert ved Saddam Hussein, for senere å støtte sunniene mot sjiaene, noe som skjedde i etterkant av bombingen av sjiaenes helligste sted, al Askari moskeen. Denne borgerkrigen, mellom sunnier og sjiaer, har tatt livet av flere hundretusener av mennesker og nærmest utslettet de kristne og andre minoriteter i Irak.

Det iranske mujahedin, også kjent som sazmaan-e mujahedin-e khalq-e Iran og People’s Mujahedin of Iran (PMOI), et politisk parti som går inn for å velte Irans regjering og sette seg selv ved lederskapet i stedet og som utgjør hovedorganisasjen i National Council of Resistance of Iran (NCRI), er en typisk slik gruppe som CIA benytter seg av på tross av terrorstempelet og hvor man faktisk tenker å fjerne stempelet på tross av at deres aktiviteter har endret seg noe særlig.

De kristne i Sørvest Asia, som var en undertrykt minoritet i det osmanske riket, døde som en konsekvens av “The Great Game”, som gikk ut på å konsolidere makten til de europeiske bankerne. Britene, ikke minst Cecil Rhodes osv. hadde arbeidet hardt for det britiske imperium, Pax Britanica, som senere, og da ikke aller minst gjennom CFR, amerikanernes svar på RIIA eller Chatham House i England, gikk over til USA. Dette var den store åpningen av angloamerikansk samarbeid og konstellasjon.

Vi vet nå i hvilken grad våre politikere forteller oss løgner. Hvor er for eksempel masseødeleggelsesvåpnene i Irak? Både Bush og Blair blir rettsforfulgt. Det er tydelig at de praktiserer filosofen Leo Strauss teser om at man kan ta seg fri til å juge for massene for på den måte å få ting unnagjort. Abram Shulsky, som produserte en stor del av usannhetene om irakiske atomvåpen, uttalte at Strauss hadde lært ham at bedrag er et vanlig middel i politikken.

Koalisjonsstyrken i Irak har flere ganger blitt beskutt av raketter. Det at fly blir beskutt har skapt frykt for at passasjerfly også vil kunne bli angrepet. Det amerikanske militæret vet ikke nøyaktig hvor mye våpen regimet til ekspresident Saddam Hussein var i besittelse av eller hvor mye som eventuelt er borte. Siden 1. mai er 317 bærbare raketter levert inn til okkupasjonsmakten, samtidig som det er funnet raketter i hemmelige våpenlagre, ifølge avisen. Amerikanerne frykter også at våpen er blitt smuglet inn over grensen. Men hvorfor frykte når de selv gir raketter ut som om det skulle være lollipops?

Den nye verdensorden vi nå ser blir konstruert har med andre ord blitt dannet over massakre og døde kropper og det er ingenting som får det til å se ut til at dette vil endres. Nå setter man styrker inn i Afghanistan, og på grunn av at dette er vanskelig da Pakistan støtter Taliban, har man valgt å angripe Pakistan også. Kanskje det neste målet, etter Afghanistan og Pakistan, vil være Iran. For olje? Og bruker de Taliban for å så splid og destabilisere Pakistan? Er det dit USAs skattepenger gjennom våpen på avveier finner veien? Hvem drepte egentlig Benazir Bhutto og hva hendte under det siste terrorangrepet i Mumbai i november 2008? Noe er ved å skje, men vet du hva det er?

En ny verdensorden, ja takk, men ikke en som har blitt konstruert av de mest kyniske menneskene av oss. Mennesker som ser på menneskene som en masse man kan gjøre hva man vil med for å vinne politisk og økonomisk makt og andre overfladiske verdier, og ikke som Målet helliger ikke alltid middelet, og især ikke viss målet i seg selv ikke er særlig attråverdig. Politikerne våre, der de står og går, ødelegger verden vår. Hvilken respekt viser de oss og vår verden? På hvilken måte skal vi møte dem?

Amputation of hands and stoning to death will continue to be the punishment for thieves and adulterers in post-Taliban Afghanistan, country’s new Chief Justice Fazal Hadi Shinwari was reported today as saying.

Mr Justice Shinwari told the Afghan Islamic Press (AIP) that the head of the post-Taliban interim government, Mr Hamid Karzai, had informed him that the Islamic laws were to remain in force in Afghanistan.

“Afghanistan is an Islamic country. The United Nations has recognised Afghanistan as an Islamic country and the head of Afghanistan’s new government has given the assurance that decisions would be made according to Islamic Sharia,’’ AIP quoted Mr Justice Shinwari as saying.

“On this basis, all three levels (district, provincial and Supreme Court) of Afghanistan’s judiciary will implement Hudood (Islamic laws) after guilt is 100 per cent proven,’’ the cleric said.

“I have been told clearly by Mr Hamid Karzai that Afghanistan’s Islamic image in the world must be maintained,’’ AIP quoted Mr Justice Shinwari as saying in an interview yesterday.

Mr Justice Shinwari said all cases would be decided in accordance with Islamic laws.

For instance, adulterers would be stoned to death when either of them or both were married. A murderer would have to pay blood money, or be executed in the manner in which the murder victim was killed, depending on the wishes of the victim’s relatives, he said.

“A thief’s hand would be cut off, and alcoholics and others would be punished under Islamic laws, but the condition would be that their crime is proved,’’ he said.

Afghanistan’s ousted Taliban regime had been sharply criticised around the world for prescribing the same punishments under its interpretation of Islam. DPA

One of the major reasons why the US/UK went into Afghanistan, apart from removing the al-Qaida training camps, was to overthrow the women-hating, intolerant fascists who professed to be ruling under Islamic law. Now we have, err, intolerant fascists ruling under Islamic law. When women in Nigeria were going to be stoned to death for adultery, there was a worldwide outpouring of condemnation and outrage. Now the US and Britain have installed a puppet government which has little power outside Kabul, has many of the same people who were in power under the Taliban and is imposing the same laws as the Taliban. The only major difference is that while the Taliban originally almost eradicated the opium crop, the remnants of the regime now seem to be using it to raise funds to attack the remaining coalition troops that are in the country. Think Iraq is the only foreign policy disaster? Think again.

afghanistan02

afghanno00082uj

afghancia-sabatague-manual

afghan014303466901_sclzzzzzzz_

: Iran : Første del

Stingers, Stingers, Who’s Got the Stingers?

Problematisering av begrepet terrorisme

Project Censored

Missing Guns

Problematisering av begrepet terrorisme

Project Censored

The Oil Connection: Afghanistan and Caspian Sea oil pipeline routes

George Monbiot: Afghanistan, War and Oil

Is an Oil Pipeline Behind the War in Afghanistan?

War in Afghanistan ‘could be lost by summer’

Why The US Should Leave Afghanistan

Obama’s “War on Terror”
Ship Of Fools – A Must Read
Obama and the Empire
Video: Gravel talks about Israel, Afghanistan and Pakistan

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: