Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Boikott Israel nå!

Posted by Fredsvenn den januar 6, 2009

Det blir nedsatt en egen gruppe som skal jobbe med boikott spørsmålet i Oslo. Det er viktig at denne saken kommer opp på dagsorden som et viktig virkemidddel. De som vil jobbe med dette kan møte torsdag 8. januar klokken 18.30 på Palestinahuset, Grønland 12.

boikott_g-tittel-demo_0812_929516x

boikottbeggepartermabesinneseg1

boikottcorrection_philippi_934301x

boikottguttunge

Bilder fra helvetes forgård

Alternate Focus – Palestine

Alternate Focus – Screeningroom


”Uskyldige palestinere blir behandlet som dyr, ut fra en antakelse om at de er skyldige i en eller annen forbrytelse.”

– Jimmy Carter, tidligere president USA

– Kritikken retter han mot land som holder tilbake bistand til de palestinske sjølstyremyndighetene og som nekter å ha noe med den demokratisk valgte Hamas-regjeringen å gjøre.

La Gaza leve! Demonstrasjon lørdag 10. jan kl 14.00. Oppmøte ved Stortinget. Punktmarkering/fotoutstilling på Stortings plass i Oslo hver dag kl. 11.00 – 19.00.

Fellesutvalget for Palestina inviterte den 11. juni 2005 til konferansen ”Hvordan få Israel til å rette seg etter folkeretten? Boikott og sanksjoner som virkemiddel.” Dette på grunn av at de syntes det var behov for en grunnleggende endring i den politiske tilnærmingen i forhold til konflikten om Palestina.

Tolv år etter Osloavtalen, på tross av Israels sammenhengende brudd på folkeretten, og den stadig dypere koloniseringen av de okkuperte områdene, følger den grunnleggende politiske tilnærmingen fremdeles samme spor: Det en kan bidra med er kun å tilrettelegge for at de to ”Partene”, i virkeligheten de okkuperte og okkupanten, kan snakke sammen. Forhandlinger, uten rammer basert på internasjonal rett, overlatt til den sterkestes diktat. Denne mentaliteten kom ut av Osloprosessen, historien siden viser oss at den er feilslått.

Så lenge Israel ikke følger opp sine folkerettslige forpliktelser og ikke anerkjenner palestinernes grunnleggende rettigheter må Israel møtes med reaksjoner. Siden midten av 90-tallet har vi sett hvordan Israel har misbrukt forhandlingssituasjonen til å utvide de ulovlige bosettingene, annektere mer land, nekte flyktningene deres rett til tilbakevending og trekke ressurser ut av okkupert område, alt i strid med folkeretten. Dette skaper ikke fred.

Da de fleste nordmenn koste seg med gløgg, ribbe og marsipan, startet Israel sitt kraftigste angrep på Palestina siden 1967. Bombing av sivile er måten du viser handlekraft på for å vinne valg i Israel. Israel på sin side påstår at de var nødt til å angripe siden Hamas brøt våpenhvilen. Dette er helt feil. Faktum er at i løpet av den seks måneder lange våpenhvilen så har Israel brutt avtalen 193 ganger. Det har ført til 22 døde, 62 skadde og 38 kidnappede mennesker.

Israel er en grusom okkupant. De bedriver en systematisk okkupasjon av palestinsk territorium. De bygger en apartheidmur langt inn på palestinsk land som splitter opp familier. De nedverdiger daglig sivile palestinere ved de mange checkpointsene som må passeres for å komme til og fra jobb. De torturerer og har lagt all sin prestisje i å bryte flest mulig FN-resolusjoner.

Det er på tide at verdenssamfunnet tar klar avstand fra Israels handlinger. Som okkupant sitter de med hovedansvar for konflikten. Norge kan gjøre sitt ved å utvise den Israelske ambassadøren fra landet, gå i bresjen for en internasjonal boikott av Israel (noe vi i SV har vært sørgelig alene om lenge) og trekke ut alle investeringer vi har i Israel. Det er det eneste som nå er riktig å gjøre. Israel vil fortsette å ture fram så lenge de vet at deres handlinger ikke får konsekvenser.

Den 27.desember 2008 var en av de blodigste dagene under Israels okkupasjon av Palestina på 20 år. Israel, verdens femte største militærmakt, angrep Gazastripen med kampfly og kamphelikopter. Flere hundretalls palestinere ble drept. Angrepet kom på et tidspunkt hvor mange barn var på vei hjem fra skolen. De færreste av oss kan forestille oss hvor grusomt det må være å miste uskyldige familiemedlemmer i et bombeangrep. Men de fleste av oss forstår nok at det er noe av det verste du kan oppleve og at det skaper sterke følelser, blant annet sinne og frustrasjon. Bombingen av Gaza løser derfor ingenting. Man kan ikke skape en fredelig sameksistens ved å drepe sivile. Israels politikk skaper kun mer hat og sinne.

Etter at Israel i mange måneder har blokkert forsyninger til Gazastripen har palestinske grupperinger sender hjemmelagte raketter mot Israel, i frustrasjon og sinne. Etter Israelske politikeres logikk rettferdiggjør det å sende inn militærstyrker, mot et land som allerede ligger nede med brukket rygg. Selvfølgelig er ingen vold rettferdiggjort, men å svare hjemmelagte Khazamraketter med fullt militærangrep er helt uforsvarlig.

Mange tror at denne konflikten er en krig mellom to likeverdige parter. Den oppfatningen er grunnleggende feil.. I Palestinakonflikten er det en okkupant og en okkupert. Israel okkuperer de palestinske områdene. I dag driver Israel en hensynsløs okkupasjonspolitikk i Palestina. Palestinerne trakasseres og blir grovt forskjellsbehandlet i likhet med apartheidregimet i Sør-Afrika. Dette skjer daglig, i tillegg til angrepene som har vært tidligere og som vi nå ser igjen.

Angrepene den 27.desember bekrefter bare hvordan Israel behandlere Palestinerne og deres landområder. Det er på høy tid at verdenssamfunnet sier stopp til en stat som okkuperer, diskriminerer pga. etnisk bakgrunn og bryter menneskerettighetene. Det er på tide at Norge og resten av verden innfører full handelsboikott av Israel.

Boikott og sanksjoner er virkemidler som kan sette oss og det internasjonale samfunn i stand til å legge konkret press på Israel. Israel viser ingen vilje til å rette seg etter internasjonal lov og akseptere palestinernes individuelle og nasjonale rettigheter. Effektivt press på okkupanten og dens politikk er den mulige veien til fred. Hele 171 palestinske partier, kampanjer og organisasjoner har underskrevet et opprop med krav om boikott og sanksjoner. En sterkere kampanje i Norge for boikott og sanksjoner mot Israel bør ha som mål å presse norske myndigheter til å innføre sanksjoner mot Israel.

LO, SV, Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen ønsker boikott mot Israel, for å støtte palestinerne og den israelske fredsbevegelsen. Det var slik boikotten mot apartheid i Sør-Afrika startet i Bergen og rundt i landet på 60-tallet. Det tok 30 år. Men det som var kontroversielle, latterliggjorte og ukoordinerte boikottaksjoner mot sørafrikansk brennevin på Vinmonopolet og hvite, sørafrikanske tennisspillere, vokste langsomt til en global FN-boikott. I 1994 ble Nelson Mandela Sør-Afrikas første svarte president, valgt med allmenn stemmerett. Boikotten var bare en del av forklaringen på at apartheid ble avskaffet. Men den var avgjørende. Ikkevoldsaksjoner krever utholdenhet, bred mobilisering, engasjement og moralsk mot. Det er vanskelig å komme i gang, fordi oppgaven virker så uoppnåelig.

Stadig flere mener at boikott nå er nødvendig. Lene Vågslid i Telemark Ap, som mener verdenssamfunnet må være enda tydeligere overfor Israels krigføring i Gaza og undertrykking i de palestinske områdene, mener Norge nå bør innføre vareboikott av Israel. Bergensavisens avtroppende sjefredaktør Olav Terje Bergo: ”Israel er grunnlagt på etnisk rensing i landsby etter landsby.” ”Hvis palestinerne får sin rett, får Israel sin sikkerhet”, sa redaktøren, som avsluttet under demonstrasjonen i Bergen hvor var hovedtaler med å oppfordre til boikott av israelske varer. Forbundsleder i El og It-forbundet har også kommet med en sterk uttalelse som fordømmer staten Israel. De oppfordrer til full pakke med boikott av Israel på lik linje med den boikotten Norge hadde av Sør-Afrika under apartheid-regime. Penger, mat og medisiner er vel og bra, men ”steinkasteren” Ramzi Aburedwan ønsker seg heller klare budskap. Fiolinisten oppfordrer til økonomisk og kulturell boikott av Israel!

Mens Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2004 vedtok en resolusjon om Israel–Palestina– konflikten der de fordømte de Israels handlinger i forbindelse med ødeleggelse av infrastruktur og kritiserte Israels bygging av sikkerhetsmur gjennom det palestinske universitetet i Jerusalem, slik at den delen av universitetet som havner på den israelske siden gjøres utilgjengelig for palestinere, ønsker representanter for de ansatte en akademisk boikott av Israel. Tjenestemannsalget ved Universitetet i Oslo har 1200 medlemmer blant 4600 ansatte ved UiO. Lederen for organisasjonen, Anita K. Solhaug, applauderte forslaget. Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiO Kristian Mollestad representerer omtrent 1700 ansatte, men tror ikke at hans organisasjon kommer til å uttale seg om konflikten ettersom de ikke har noe tradisjon for å uttale seg om politiske saker på tross av at de oppfordrer sine medlemmer til å uttale seg som enkeltpersoner. Som enkeltperson synes han en akademisk boikott av Israel er en god idé. Den største fagforeningen for britiske universitets- og høyskolelærere, National Association of Teachers in Further and Higher Education (NATFHE), diskuterte akademisk boikott av Israel på sitt landsmøte i 2006 og prosessen pågår.

Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred, som blant annet har en aksjon gående for å få flere til å kjøpe israelske produkter, man kan blant annet kjøpe varer fra Israel på deres hjemmeside, mener at man må gjerne boikotte Israel dersom man samtidig boikotter alle andre land som fører krig mot militante grupper som skjuler seg blant sivilbefolkningen. Der i blant USA, Storbritannia og Norge, som fører krig i Afghanistan. Man kaster ikke stein i glasshus! De to største produktgruppene fra Israel er maskiner og produkter innen teknologi, samt frukt og grønnsaker. Britiske myndigheter har nylig lagt frem et forslag i EUs ministerråd om strengere merkingsregler for israelske varer. Målet er å skille mellom produkter fra folkerettsstridige israelske bosettinger og andre israelske varer. Også Utenriksdepartementet (UD) diskuterer forslaget.

Norsk import fra Israel økte med ti prosent fra 2007 til 2008, mens den totale norske importen økte med fem prosent. De første elleve månedene av 2008 handlet Norge for 650 millioner kroner med Israel. Hvert år siden 2003 har Norge handlet stadig mer med landet, med unntak av en liten nedgang i 2007, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Sosialøkonom Peder Martin Lysestøl, som har vært Palestina-aktivist i årtier, sier boikotten har vært mislykket, men at dette først og fremst skyldes den sittende norske regjeringens positive innstilling til Israel på det økonomiske området.

Det norske oljefondet har investert 286 millioner kroner i et israelsk energiselskap som har nektet å levere strøm til Gaza. Trekk investeringene ut! Nå ber finansminister Kristin Halvorsen, som allerede i 2006 oppfordrer norske forbrukere til å boikotte varer fra Israel, men som ble møtt med de globale sionistenes forsvarsangrep, om full gjennomgang av israelske selskaper eller andre selskaper som bidrar til okkupasjonen i Gaza i Oljefondet etter Israels inntog i Gaza. Her lukter det fiske av valgstemmer. En boykott-Israel aksjon må innarbeides som ei konstant grunnholdning i folket, ikke som en jippo/kampanje over en peroide, og så koke bort slik som denne seneste totalt mislykkede aksjonen. ”Hei dere, idag skal vi boikotte Israel, sånn at venstrefløyen i partiet vårt blir fornøyd…”

For ikke lenge siden gikk SV med på å kjøpe jegerfly fra Lockheed Martin, som foruten å produsere klasebomber og deler til atomvåpen forhandler med Israel. Israelske Apache-helikoptre skyter hellfire-raketter mot Gaza. Høyeksplosivene i disse rakettene lages av DYNO/NOBEL på Hurumlandet utenfor Drammen. Dette ble dokumentert i filmen, «Et lite stykke Norge», som NRK ikke ville vise. Det man først kunne ta tak i var å stanse det militære samarbeidet med Israel, som en begynnelse. Flere stortingsrepresentanter fra SV ber regjeringen innføre en våpenboikott av Israel. Men UD avviser kravet.

Ferjer. Krigsskip. Og cruisebåter. De gikk i skytteltrafikk mellom libanesiske havner og Kypros da vestlige land gjorde alt de kunne for å få sine borgere i ly fra det israelske bomberegnet over Libanon i 2006. Byer ble bombet i grus og infrastrukturen ble knust. Og når Beirut atter en gang rammes av et israelsk angrep er ofrene sivile. Atter en gang. Det er sterkt ubehagelig å se bildene av libanesiske sivile som flykter inn i sine bomberom, på flukt fra sine utbombede hjem, sivile som holdes som gisler i sitt eget land, mens borgere med utenlandsk pass reddes ut.

Men de samme vestlige land som sikrer sine borgere gjennom nødvendige redningsaksjoner har selv støttet – og gjør det fortsatt – opp om okkupasjonsmakten Israel, både militært og politisk. Slik har de gitt Israel et skinn av legitimitet den israelske staten bruker for alt det er verdt i sitt forsvar for okkupasjonen og sine bombetokter. Som Stein Ørnhøi påpekte i Klassekampen onsdag har Israel ”økonomi og militærmakt til selv å definere sannheten.” Dette er en definisjonsmakt vestlige land gjør fint lite for å utfordre. Men når den israelske krigsretorikken roper Vi bombet terroristene”, dør sivile i Beirut. Og det er ingen grunn til å tro at Israel ikke vet hvor – og hva – de treffer når bombene smadrer byens infrastruktur, når de legger Beirut i grus. De vet hva de gjør.

I 2000 vedtok FNs generalforsamling med stort flertall å fordømme Israel for overdreven maktbruk mot sivile palestinere, mens Norge avsto fra å stemme. Resolusjonen ble vedtatt med 92 mot 6 stemmer, hvorav 46 avsto fra å stemme. Israel, USA og fire små øystater i Stillehavet stemte mot. Avstemningen splittet EU, hvorav seks EU-land lot være å stemme, mens ni stater stemte for. Andre vestlige land som unnlot å stemme var Norge, Australia, Japan og New Zealand. Resolusjonen fordømmer voldsbølgen som begynte etter at Likud-lederen Ariel Sharon besøkte moské-området på Tempelhøyden i Jerusalem 28. september. Over 100 mennesker, de fleste av dem palestinere, er blitt drept og flere tusen andre såret siden Sharons spasertur.

Aksjonen Boikott Israel, et norsk tverrpolitisk nettverk av organisasjoner og politiske partier som arbeider for boikott av staten Israel, som ble startet i februar 2001 og som har bred oppslutning på den norske venstresiden og som SV tidligere har gitt sin støtte til, har nå fått problemer med sin webside i flere norske bedrifter. Det viser seg at enkelte nettfiltre sensurer aksjonens hjemmeside. På grunn av ”Hat og rasisme”, skal vi tro bloggeren Vampus. På websidene til aksjonen heter det blant annet at: ”Vi var mange som hadde sett oss lei på Israels skandaløse og menneskefiendtlige politikk mot palestinerne.” I tillegg hevdes det at Israel okkuperer og undertrykker palestinerne, bryter menneskerettighetene, Genevekonvensjonene og FN-resolusjonene som omfatter palestinernes rettigheter, og ødelegger den palestinske økonomien og tar livsgrunnlaget fra dem. Det ser med andre ord ikke ut til å befinne seg tydelig rasistiske utsagn på sidene.

”Dette er helt merkelig og usaklig. Det å markere seg i denne saken har blitt en belastning, og vi anklages både for å være nazister, fascister og jødehatere”, sier Klara Jacobsen, som er kontaktperson for nettverket Boikott Israel i Trondheim og som hevder at ingen av de som jobber med aksjonen er opptatt av annet enn menneskerettigheter slik som de er stadfestet i flere FN-resolusjoner. Hun forteller at hun har opplevd en lang rekke ubehagelige anklager, og at hun har vurdert å anmelde noen av dem, særlig etter at SVs engasjement i saken ble kjent i media.

Et av filtrene til det amerikanske selskapet Websense skal være blant dem som sensurerer siden til Boikott Israel, men det har ikke lykkes å få klarhet i hvilke ord eller uttrykk på websiden som gjør at sensuren utløses. Telenor, som blant annet har laget et eget barnepornofilter, sensurerer også siden, men informasjonssjef Atle Lessum i Telenor vet ikke hva som forårsaker det. Spørs om det ikke stemmer hva tidligere Malaysias statsminister Mahathir Mohamad da han sa at at jødene i dag styrer verden via stråmenn. Fra før av kontrollerer man media som presse, TV og Hollywood, og nå manipulerer man altså også internett, ved å sabotere brysomme nettsider. De har skjønt at informasjon/ kommunikasjon er en achilleshel.

Israel har besluttet offisielt å boikotte den Qatar baserte al-Jazeera nyhetsstasjonen på grunn av hva Israel anser for å være fordumsfull nyhetsdekning. ”Utenriksministeriet har holdt diskusjoner om saken og bestemt seg for å boikotte stasjonen”, fortalte viseutenriksminister Majali Wahabe til Army Radio og la til at ”Disse rapportene er løgnaktige, de skader oss, og de får folk til å begå terrorhandlinger.” Bakgrunnen er nyhetsdekningen av IDFs operasjoner i Gaza. Boikotten vil inkludere et generelt avslag for israelske offiserer å bli intervjuet av stasjonen og et forbud for Al-Jazeera korrespondenter å komme inn i regjeringskontorer i Jerusalem. Offiserene beskyldte samtidig al-Jazeera for å starte en stearinlysprotest som fulgte etter at den israelske regjeringen besluttet å redusere elektrisitet og gassforsyninger som et svar på fortsatt palestinsk rakkettangrep mot det sørlige Israel.

Boikott Israel

Zionism on the Web

War and Peace

Creating Peace

Native American Code of Ethics

Native American Prayer

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: