Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Global aksjonsdag mot statlig undertrykkelse

Posted by Fredsvenn den desember 16, 2008

greece-unrest_acrop_923287xWe don’t forget, we don’t forgive, den 20. desember 2008

Koordinert ulike steder rundt om på kloden på samme dag

«Som de fleste av dere sikkert har fått med dere har det vært opprør i Hellas i over en uke nå. For utenforstående kan det se ut som om det nesten utelukkende dreier seg om sinte ungdommer som sloss med politiet (noe som selvfølgelig både kan tolkes som rettmessig og forståelig, men som ikke nødvendigvis er konstruktivt). Nå begynner imidlertid et mer konstruktivt aspekt ved opprøret å åpenbare seg: folk okkuperer skoler, rådhus, o.l.  og oppretter folkeforsamlinger.Vis derfor internasjonal solidaritet ved å delta på en solidaritetsmarkering for opprørene i Hellas!»


Bastillen

Den_franske_revolusjon var en periode i fransk historie (1789-1799) med kraftige politiske, sosiale og økonomiske omveltninger. Resultatet ble det monarkiske franske eneveldets fall og slutten på et tusenårig stendersamfunn.

Året var 1789, Frankrikes økonomi var i ferd med å kollapse, i hovedsak på grunn av rollen de valgte å spille i den amerikanske uavhengighetskrigen. Frankrike gikk seirende ut av disse slagene, men krigen hadde fortsatt kostet mer enn den burde. På grunn av at statskassen lenge hadde vært tom, ble krigen finansiert av at vanlige folk måtte betale mye høyere skatt enn de hadde vært nødt til før. Den økte skatten kom som et hardt slag på de fleste, i stor grad på grunn av den harde vinteren 1788-1789. Avlingene hadde blitt ødelagt, og brødprisene var høyere enn noen gang. Fattigdom ble et stort problem i Frankrike. Folket var i ferd med å bli desperate, og tanker om opprør meldte seg.

Det begynte med spredte episoder med opprør, til slutt angrep de det forhatte fengslet Bastillen, et forhatt symbol på de undertrykkende styresmaktene. Søndag den 6. mai 2007 ble Bastillen igjen inntatt. Dette ikke minst i protest mot den neokonservative NWO presidenten Nicolas_Sarkozy.
Opprøret ulmer i Europa hvor en høyredreining har fått herje fritt i de siste to tiårene. Privatisering av offentlige goder, et stadig større gap mellom fattig og rik, apati og tafatthet, krig og okkupasjon. Politikerne hører ikke lenger på borgerne, og demokratiet har blitt en kulisse uten mening. Hva skal man vell med ytringsfrihet så lenge ingen bryr seg uansett. Vi får stadig mer kunnskap om hva som finner sted, men stadig mindre makt og innflytelse til å gjøre noe med det. Vi blir dynget med propaganda, en propaganda som blir stadig mer hul og overfladisk. Den blir som keiserens klær. Det blir til en stor grøt av ugjerninger utført av herskerklassen, som folk, og da kanskje ikke aller minst ungdom, av og til reagerer mot via ulike former for protester. Men militær- og politimakten har ikke minsket, men snarere blitt styrket, så disse opprørene blir spontant slått ned.

greece-966045_b

Hellas

I oktober 2008 gikk flere hundre tusener av offentlig ansatte og akademikere i streik i protest mot privatisering, lønn og pensjonsreform. Anarkister og studenter, samt brede lag av befolkningen, gjør nå opprør i Hellas etter at politiet skjøt og drepte Alexandros Grigoropoulos (15), et drap som blir sett på som toppen av isfjellet av en langvarig misnøye til myndighetene i Hellas.

Regjeringen forberedte seg på flere protester i forbindelse med 15-åringens begravelse, og rundt 2.000 lærere og studenter demonstrerte tirsdag i Aten sentrum. Opptøyer, de verste opptøyene på flere tiår, førte til at en rekke bygninger ble ødelagt og at 50 mennesker ble skadd.

I følge eksperter, som hevder at en av årsakene til at det gikk så galt var at regjeringen ikke klarte å stanse demonstrasjonene på et tidlig tidspunkt, bidro slett politiarbeid, en upopulær regjering, en lang historie med autoritære regimer og voldelige opptøyer til å sette Hellas i brann. De peker på at anarkistene i byene, som også tidligere har angrepet banker, butikker og kjøretøyer, er svært godt organisert og at myndighetene ikke har klart å kontrollere dem. I følge kriminolog Ioannis Panoussis har internett og mobiltelefoner gjort det enklere å sette i gang aksjoner raskt. ”Siden aksjonene denne gangen kom samtidig med et spontant sinne blant ungdommene, ble omfanget av hendelsene langt større”, sier han.

Årsakene til opptøyene er komplekse. Det kan se ut som drapet (eventuelt ulykken) på 15-åringen ble en gnist til flammen som nå fortærer Athen. BBCs reporter på stedet sa søndag: “A passer-by, Maria Stamatoulis, told me that most of the people went on to the streets to protest about the government’s failure to curb corruption, and in “revenge for killing the boy”.  Den konservative regjeringen i Hellas har i mange år vært plaget av korrupsjon, og har ikke i noen særlig grad vist seg å være i stand til å gjøre noe med det. Dette er en av faktorene som har skapt spenning i befolkningen. En lignende hendelse i 1985 førte også til kraftige opptøyer. Den gang ble en 15 åring skutt av politiet, og opptøyene varte i månedsvis.

Den konservative regjeringen til statsminister Costas Karamanlis ble gjenvalgt med knapp margin i høst og får nå en vrien oppgave med å stanse protestene. Og for å hindre at det samme skjer igjen, kan regjeringen bli tvunget til å ta tak i de underliggende årsakene til uroen. ”Urolighetene startet på grunn av drapet, men det var bare den utløsende årsaken. Problemet er regjeringens økonomiske politikk, skandalene og apatien”, sier professor Takis Kafetzidis ved Peloponnes-universitetet. Regjeringen er upopulær i langt større deler av befolkningen enn blant dem som har protestert i gatene. Innføring av tøffere pensjonssystemer og privatisering av ulønnsomme selskaper har fått den sosialdemokratiske opposisjonen og de mektige fagforbundene til å anklage regjeringen for bare å bry seg om de rike.

Demonstrantene har antikapitalistiske holdninger og viser motstand mot det etablerte og en svært fiendtlig innstilling til politiet, noe som bidrar til at demonstrasjoner ofte ender i sammenstøt. Politiet anklages dessuten for brutal fremferd mot ungdom under sine aksjoner i Aten, noe som bidrar til å forsterke motsetningene.

Dimitris Beladis, som er ekspert på urban krigføring, mener også sosiale og økonomiske faktorer bidrar til å forme anarkistbevegelsen: Den er tennladningen for en slags sosial eksplosjon som skyldes den økonomiske usikkerheten, som rammer mange unge og andre som er arbeidsledige eller tjener dårlig. Myndighetenes manglende evne til å få bukt med anarkistene blir dessuten utnyttet av bevegelsen og bidrar dermed til å forsterke problemet, fastholder Panoussis. ”Det skjer i et land hvor mange unge allerede er svært politiserte, og hvor en sterk mistanke mot folk i uniform har sin rot i en historie preget av flere autoritære regimer”, påpeker han.

Anarkistbevegelsen i Hellas sies å ha sine røtter i motstandsbevegelsen fra miltærdiktaturet, som varte fra 1967 til 1974. I etterkant av en massakre hvor militæret gikk inn på Athens universitet og drepte et tyvetalls streikende studenter gikk befolkningen til opprør, og regimet falt. Dette militærregimet har altså historisk lagt grunnlaget for en sterk motstandskultur i den Greske befolkningen, langt ut over de gruppene som kaller seg Anarkister.

På tross av at den 10.000 person sterke anarkistbevegelsen i Hellas er involvert er det tydelig at det har vært en langt dypere og bredere oppbakking enn dette, eller selv det greske venstre. Alle som har lidd i det greske samfunn av regjeringen, staten eller en annen institusjon er alle på gata sammen; ungdom, arbeidsløse, minoriteter, sigøynere, migranter uten papirer osv. Følgende tekst ble delt ut ved en studentdemo utenfor politihovedkvarterene av folk fra Athens’ Haunt of Albanian Migrants. Teksten viser at det har oppstått solidaritetsbånd mellom ulike deler av det greske samfunnet.

Athen er en by hvor det avholdes demonstrasjoner daglig, av en eller annen interessegruppe. Befolkningen som sådan er vant til å legge press på myndighetene i forhold til saker de måtte mene noe om, det kan se ut som tiltroen til den representative formen for nesten-demokrati står svakt i Hellas. Men opptøyer har ikke kun funnet sted i Athen, Thessaloniki og på Kreta, men i svært mange av landets byer og øysamfunn. På samtlige steder har det vært nedbrente banker og luksusbutikker, og harde sammenstøt mellom politi og studenter. Demonstrantenes mål har vært symbolene for politimakt, storkapital, og privilegier. Dette er kraftige reaksjoner,  men  knuste ruter kan ikke sammenliknes med et system gjennomsyret av vold, undertrykking og eksklusjon.

”Hvor dyp den politiske krisen i Hellas er, forsto jeg ikke før jeg så ungjenter i miniskjørt og på høye hæler fylle håndvesken med stein”

Ask, Aftenposten.

”Today (Friday), the assembly of the occupied Athens Polytechnic decided to make a callout for European and global-wide actions of resistance in the memory of all assassinated youth, migrants and all those who were struggling against the lackeys of the state. Carlo Juliani; the French suburb youths; Alexandros Grigoropoulos and the countless others, all around the world. Our lives do not belong to the states and their assassins! The memory of the assassinated brothers and sisters, friends and comrades stays alive through our struggles! We do not forget our brothers and sisters, we do not forgive their murderers.”

Indymedia Hellas har rapportert at den statsdrevne TV stasjonen NET ble okkupert i noen minutter og studenter viste frem et banner hvor det sto:

“STOP WATCHING – EVERYONE TO THE STREETS!”

Denne frihetlige bevegelsen har blitt drevet framover av elever og studenter, men rommer også arbeidere, arbeidsløse og innvandrere. Studentene, som har bred støtte i befolkningen, har okkupert hundrevis av videregående skoler og universitetsbygninger. Med sine aksjoner og erklæringer setter de spørsmålstegn ved hele samfunnsstrukturen. De har også okkupert media og radiostasjoner for å gi sitt bilde av situasjonen. Overalt forsøker bevegelsen å eksperimentere med demokrati, og spre ideen om alternative samfunnsformer. Faktisk har det i en rekke byer og bydeler i skjedd en interessant utvikling: I Agios Dimitrios, Halandri og Sikeon har demonstrantene okkupert rådhusene og innkalt til åpne forsamlinger for bydelens innbyggere. Denne bevegelsen forsøker hele veien å vise folk et alternativ til dagens system. Hele 60 prosent av befolkningen i Hellas forstår dette som et sosialt opprør og ikke som isolerte aksjoner organisert av «voldelige demonstranter.»

Nynazistene

”There have been confirmed informations about groups of fascists in action with police forces at the city of Patras. This is happening now it is not a joke! The media speak of ”civilians” who attack anarchists. We know very well the concept of ”angry civilians”. Already know faces of fascists from other cities (including Athens) are seen in Patras, walking down the streets accompanied by policemen in civilian clothing, attacking and arresting anyone who looks suspicious. At least one student is at the hospital stubbed because of them. People are reported to hide protesters from these fascist groups who already have spotted such houses with protesters hidden in there. They stand outside throwing rocks, yelling ”come out or we will come in”, threatening the owners. Since the police forces cannot handle the riot situations along Greece, their right hand is being unleashed, the fascists and neonazis.”

Dette er som hentet ut av Jack Londons bok Jernhelen fra 1902.

Europa

Hallas’ ambassader i London og Berlin har blitt okkupert av anarkister og det har blitt avholdt flere demonstrasjoner og solidaritetsmarkeringer i ulike land og byer. Opprøret som startet i Athen ser ikke ut til å ende med det første. Nå har det spredt seg til en rekke europeiske storbyer, blant annet Barcelona og Madrid. Minst 200 demonstranter gikk til angrep på en politistasjon, butikker og banker i den spanske hovedstaden. I Madrid har ni demonstranter blitt anholdt av politiet, mens ubekreftede kilder sier at to personer er arrestert i Barcelona. I de spanske byene marsjerte demonstrantene gjennom gatene med bannere hvor det blant annet sto skrevet: ”Politiet er drapsmenn.”

Siden sammenstøtene startet etter politidrapet lørdag har opprørstemningen spredt seg rundt om i verden hvor folk gjenkjenner seg og derfor viser solidaritet med dem i Hellas som kjemper mot demokratisk totalitæitaisme i en tøylesløs og barbarisk kapitalistisk verden. I tillegg til Barcelona og Madrid har det funnet sted markeringer og demonstrasjoner i Berlin, London, Istanbul, Moskva, Roma og København. Det har blitt avholdt markeringer i Kypros, Østerike, Tyrkia, Sveits, Nederland, Spania, Irland, England, Skottland, Frankrike,  Belgia, Italia, Sverige, Danmark, Norge, Kroatia, Canada, Tyskland, Portugal, Bulgaria, Polen, Russland, Argentina, Chile, Kanada, Uruguay, USA, Mexico, Sør-Korea, Australia og New Zealand.

Demonstrasjonene har spredt seg i rask fart over hele Europa. Først ute var rundt 15 demonstranter i Berlin som tok seg inn på det greske konsulatet i byen. Her overleverte de et brev som skulle sendes til Athen, der de uttrykte sitt raseri over tenåringsguttens død.

I følge den spanske avisen La Vanguardia sprer demonstrasjonene seg over Europa via internett, og da ikke aller minst internettsiden Nodo50.org, som samler demonstrantgrupper over hele verden. I London forsøkte demonstranter å storme den greske ambassaden i Holland Park og heiste det anarkistiske flagget ved ambassaden. Onsdag kveld demonstrerte 200 personer på Rådhusplassen i København. De skal blant annet ha forsøkt å velte det store juletreet på Rådhusplassen. Ved midnatt var 68 personer arrestert.

”We don’t forget, we don’t forgive”

– Day of International Action Against State Murders

Direkte aksjon: Friheter gis ikke – de tas!

Direkte demokrati: Vårt mål & vårt middel

Folkeforsamlinger er veien framover

Streik! Okkuper! Dann folkeforsamlinger!

Vis solidaritet med greske studenter og arbeidere

greece-cp-5973209

greece-390598

greece-police-and-protesters-cla-003

Vanskelige viljar – WordPress

Hellas opprøret sprer seg over Europa via internett

Presset gresk regjering må stanse gatekamper

Tv2nyhetene.no/utenriks/hellas

Anarchistblackcat.org/Greece

Libcom.org/Greece-unrest

Anarkismo.net/In Solidarity

Direct Action Greece

Indymedia.org/Greece

Libcom.org – Riots

On the Greek Riot

“Stop watching, get out onto the streets”

Wikipedia – 2008_Greek_Riots

GroundReport | Greece | Witnessing the Greek Riots Through Foreign Eyes

Chronology of the Greece unrest – Anarkismo

Chronology of the Greece unrest – Blaumachen | libcom.org

Greece riots: timeline | World news | guardian.co.uk

Could Greece’s Riots Spread to France? – TIME

Fears of unrest spreading across Europe – Scotsman.com

Europe’s ruling elite fear the “contagion” from Greece

As in the days of Noah: Greeks Bearing Bricks Offer Warning to Europe

Greek riots spark fear of Europe in flames – Times Online

Opprop:

Våre greske kamerater fører en kamp som er legitim og nødvendig!

Vi støtter våre greske kamerater i kampen mot politiovergrep.

Vi støtter dem i kampen for et varmere og mer solidarisk samfunn.

Vi støtter deres eksperimentering med demokrati.

Vi erkjenner at våre greske kameraters kamp er vår egen.

Solidaritet med våre greske kamerater!

Reklamer

Én kommentar to “Global aksjonsdag mot statlig undertrykkelse”

  1. Viljar said

    Hei! Oppdaget nettopp dette nettstedet. Godt initiativ! (Alltid gøy å oppdage nye, gode nettsteder.)

    Bra artikkel om Hellas. Det er viktig å dekke denne konflikten fordi den kan sees direkte opp i mot den blomstrende motstandskulturen de siste åra. Det er viktig at dette nå også skjer i stadig større grad i europa, nettopp fordi dette er toppen av pyramiden. Mye makt og penger her, så desto viktigere blir det at noen tar tar tak også her.

    (til slutt litt på siden: On noen boende i Trondheim ser dette, så minner jeg om Antirasistisk demo ved Vår Frue Kirke Torsdag 18 Desember, klokka 1930. Legg det gjerne til kalenderen om du/dere har lyst. Bred aksjon med flere grupperinger som initiativtakere.)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: