Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Forbud mot bruk av klasevåpen

Posted by Fredsvenn den desember 4, 2008

Over 100 land, der i blant Norge, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, signerte verdens første globale avtale om forbud mot bruk av klasebomber i Oslo den 3. desember. Den historiske anledningen falt samtidig med 11-års markeringen for forbudet mot bruk av miner signert den 3. desember 1997 i Ottawa, Canada. Selv om flere stormakter manglet, var gleden stor da konvensjonen mot klasevåpen ble undertegnet i Oslo Rådhus.

Klaseammunisjonskonvensjonen er historisk på flere måter. Det er den første effektive nedrustningsavtalen siden Landminekonvensjonen ble vedtatt i 1997, og det er den første avtalen som forbyr en hel kategori av konvensjonelle våpen. Konvensjonen er et resultat av Osloprosessen, et initiativ tatt av utenriksminister Jonas Gahr Støre i november 2006. Initiativet startet med en konferanse i Oslo i februar 2007 der interesserte stater, humanitære organisasjoner, Redd Barna, Røde Kors og FN deltok. Formålet med konferansen var å kartlegge mulighetene for å få til en internasjonal forpliktende avtale som kunne få slutt på bruken av klaseammunisjon og som legger til rette for støtte til ofre og rammede områder.

Midt under seremonien bestemte også Afghanistan seg for å signere, noe som i følge Grethe Østern i Norsk Folkehjelp, samt styremedlem i Cluster Munition Coalition (CMC), paraplyorganisasjonen som har stått i spissen for å få på plass et internasjonalt forbud mot klasevåpen, «var en gledelig overraskelse» ettersom Afghanistan tidligere har sagt «at de ikke kan signere fordi det er et land i krig, og da er nedrustning vanskelig.» Å ha Afghanistan med på laget er viktig, fordi landet er blant dem som er hardest rammet av klasevåpen, noe som trolig ikke aller minst USAs utstrakte bruk av denne type våpen.

Klasebomber er et ondskapens våpen, som – slik det i praksis brukes – først og fremst rammer sivile. Små sprengladninger blir spredt over store områder, mange eksploderer ikke som forutsatt, og blir liggende som livsfarlige miner i lang, lang tid. Fortsatt drepes folk av klasebombene som ble spredt i Indokina, mer enn 30 år etter at krigen sluttet. Klasevåpnene forlenger krigens gru langt inn i det som skulle vært fred og gjenoppbygging. Klasevåpnene ikke bare dreper og de lemlester, de skaper også sult og fattigdom fordi jordbruksområder er gjort utilgjengelige.

På tross av at store land som USA, Israel, Russland, Kina, Pakistan og India var fraværende omtales konvensjonen som den viktigste nedrustnings- og humanitære avtalen i dette tiåret. «Det er et sterkt signal om at vi kan ta vare på vår sikkerhet uten denne type våpen. Det vil gjøre det ekstremt vanskelig for USA å bruke klasevåpen i felles operasjoner,» sa utenriksminister Jonas Gahr Støre. Klasevåpen brukes nå ikke i Irak og Afghanistan. Han understreket at 18 av 26 NATO-land vil slutte seg til forbudet.

Bush-administrasjonen har gått meget hardt ut mot «kriminalisering av klasevåpen», og hevder at et forbud vil svekke NATOs effektivitet. Det er ennå uklart hva Obama administrasjonen vil komme frem til. Når så mange land nå slutter seg til et forbud, vil det likevel kunne bli retningsgivende for alle. Også forbudet mot landminer møtte motstand, fortsatt er det noen som nekter å undertegne. Men forbudet har stemplet disse våpnene som moralsk forkastelige og uakseptable. Å ta dem i bruk stigmatiserer. Kan hende får vi en lignende effekt også for klasevåpen.

Konvensjonen har allerede ført til at en rekke land er i gang med å ødelegge sine lagre med klasevåpen, blant dem er Norge, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Destrueringen i Storbritannia foregår dag og natt, 24 timer i døgnet. Landet har de siste ti årene vært den tredje største forbrukeren av klasevåpen og har om lag 30 millioner sprenglegemer som brukes i klasebomber, på lager. Land som Finland og Polen mener de fortsatt trenger klasevåpen for å forsvare sine grenser.

Landene som undertegner, forplikter seg til å forby bruk, produksjon, salg og lagring av klasevåpen. De gir samtidig et løfte om å hjelpe mennesker som er blitt lemlestet av de små bombene som sprer seg når de slippes ned og som kan ligge skjult og udetonert i terrenget i årevis. Klasevåpen har siden 1965 drept og såret over 100.000 mennesker, hvorav en tredel er barn, ifølge CMC. Hele 98 prosent av de som blir drept av klaseammunisjon er sivile, ifølge Handicap International. Blindgjengere som ligger på bakken og blir sprengt når de plukkes opp av nysgjerrige barn, er et stort, internasjonalt problem. Tall fra Unicef viser at barn utgjør 42 prosent av de som er skadet og drept av klaseammunisjon i Afghanistan og hele 61 prosent av ofrene i Kosovo.

Fakta: Veien fram til forbud mot klasevåpen

1) Hjelpeorganisasjoner startet arbeidet med å få til et forbud mot klasevåpen da det internasjonale landmineforbudet ble undertegnet i 1997.

2) En Røde Kors-rapport noen år senere om klasevåpen dannet grunnlaget for arbeidet, som for alvor skjøt fart da den rødgrønne regjeringen i 2005 åpent erklærte at den ønsket et forbud mot klasevåpen.

3) Det pågikk allerede en slik prosess innenfor FN-systemet, men Norge var ikke fornøyd med fremgangen i arbeidet og erklærte 17. november 2006 at landet ville kjøre et eget løp sammen med andre interesserte stater.

4) Israels bruk av klasevåpen i krigen mot Hizbollah i Libanon høsten 2006 bidro til at verdens øyne ble rettet mot bruk av denne typen ammunisjon.

5) Det diplomatiske arbeidet med avtalen skjøt fart i februar 2007 og ble avsluttet 15 måneder senere.

6) Over 100 land sluttet seg til avtalen da den ble forhandlet ferdig i Dublin i mai.

7) Etter signeringen i Oslo 3.–4. desember må avtalen ratifiseres av 30 land før den gjelder som lov.

Midlertidig forbud mot norske klasevåpen – NRK Nyheter

«Verden blir ikke den samme etter dette, en veldig bestialsk form for våpen ødelegges og forbys. Vi er med på å forandre verden,» sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB like etter at han hadde signert avtalen. Jeg har mine store tvil. Det første spørsmålet jeg stiller meg er om de ikke allerede har våpen som er enda verre. Det er de samme folkene og styressystemene som anerkjente klasebombene, vell vitende om følgende av det, som nå forbyr dem, i alle fall de landene som i det hele tatt forbyr dem. Skal vi si at USA skal slippe å ta ansvaret for det Bush administrasjonen gjorde nå som Obama med slagordet ”Change, Change og atter Change” har kommet til makten? Tilbake står et somalisert Irak, et stolt land slått til pinneved og hvor de store oljeselskapene forsyner seg det de kan av irakisk olje, for bare å nevne en av sektorene som nå har blitt privatisert og kommet i utenlandske hender. Lenge leve globalisering, men ikke den som går ut på å plyndre andre nasjoner. 100 års krigen var ikke akkurat en globaliseringsprosess på tross av at stadige raid ble utøvd mot Frankrike fra engelsk side. Ja, vi kan signere både den ene og den andre avtalen – men hjelper det? Først var det miner, deretter ble det klasebomber, hva blir det neste? Det blir nesten som med computere hvor man hele tiden er på utkikk etter det beste og nyeste, som kun de rikeste har råd til å kjøpe. Nei, få vekk disse politikerne og sett etikk og moral inn i stedet. Vi kommer ingen steder hvis ikke først skifter politisk kurs og anskaffer oss andre verdier enn penger, nettverk og makt.

Nyheter om Forbud mot bruk av klasevåpen

clustercbu97

cluster-bomb-victim-483

cluster800px-sfw_cbu-97

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: