Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Nasjonal markering mot Tjenestedirektivet

Posted by Fredsvenn den november 19, 2008

Tjenestedirektivet, også kjent som Bolkesteindirektivet ettersom førsteutkastet til direktivet ble skrevet av daværende medlem av Europakommisjonen Frits Bolkestein i 2004, er et EU-direktiv (Direktiv 2006/123/EF) som skal sikre det felles marked for tjenester innenfor EU, lignende det felles markedet som finnes for handel med varer. Direktivet blir sett på som en viktig del av Lisboa-strategien, som har som mål å gjøre ”EU til den mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomien i verden før 2010 innenfor rammene av bærekraftig utvikling.” Det felles marked for tjenester er forankret i EU-traktaten artikkel 14(2), 43 og 49.

Tjenestedirektivet legger i fortalen til grunn at det likevel er nødvendig med ytterligere lovgivning for å oppnå et effektivt indre tjenestemarked. Direktivet skal øke forutberegneligheten i dette markedet, dels gjennom presiserende bestemmelser og dels gjennom nye forpliktelser for statene, og skal legge opp til en prosess for videre harmonisering av nasjonale regelverk om tjenesteytelser.

Oversikt over hva direktivet handler om:

  • Direktivet skal sikre fri utveksling av tjenester på tvers av grensene. Landene som omfattes av direktivet, pålegges å gjøre det lettere for utenlandske tjenesteytere å etablere seg i landet.
  • Tjenestedirektivet har noen viktige unntak. Det gjelder offentlig forvaltning, helsetjenester og transporttjenester.
  • Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti kjemper imot direktivet. SV-leder Kristin Halvorsen sier de frykter at direktivet vil undergrave arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår og svekke kampen mot sosial dumping.
  • EUs ambassadør i Norge, Percy Westerlund, tror mange utlendinger undres over den store oppstandelsen rundt saken i Norge. – Tjenestedirektivet anses i Europa for å være en seier for sosialistene og for fagbevegelsen, sier Westerlund til TV 2 Nyhetskanalen.
  • Norge må ta stilling til direktivet innen utgangen av 2009. Det skal tre i kraft fra 2010.

Til tross for innbitt motstand fra venstrefløyen og fra miljøvernere godtok Europaparlamentet den 15. november 2006 direktivet, men først etter at store endringer hadde funnet sted. Direktivet skal i henhold til artikkel 44 gjennomføres i medlemslandene innen 28.12.2009.

Ettersom Norge er medlem av EØS vil direktivet automatisk gjelde i Norge dersom ikke Norge reserverer seg, noe Norge aldri før har gjort. Det er særlig fagbevegelsen og motstandere av norsk EU-medlemskap som har tatt til orde for å bruke reservasjonsretten mot direktivet. Regjeringspartiene SV og SP har gått inn for å bruke reservasjonsretten, mens AP er positive til å inkorporere direktivet i norsk lov. AUFs landsmøte gikk med overveldende flertall inn for at regjeringa må legge ned veto mot EUs tjenestedirektiv. ”Jeg vil anbefale Arbeiderpartiet å lytte til våre venner i LO,” sa AUF-leder Martin Henriksen til Klassekampen.

Den 13. september, etter at Arbeiderpartiet hadde gått inn for direktivet, gjorde LO det samme. Dette skjedde på bakgrunn av at statsminister Jens Stoltenberg hadde godtatt fire krav fra LO som i korthet går ut på å beholde nasjonal kontroll over arbeidrettsspørsmål, at direktivet ikke må hindre tiltak mot sosial dumping, allmengjøring av tariffavtaler og beholde nasjonal styringsrett. Men på tross av dette er flere av LOs distriktsorganisasjoner likevel misfornøyde med garantiene fra Stoltenberg og måten saken ble behandlet innad i LO. Kritikken mot Stoltenberg retter seg i hovedsak mot måten direktivet tolkes avgjøres av EF-domstolen, og på den måten er utenfor kontroll av den norske regjeringen. (kilde:Klassekampen 14. og 15. nov 2008).

Direktivet er svært uklart. Mye av den konkrete utformingen av EU-retten kommer til å bli overlatt EF-domstolen i Luxembourg. Da komiteen for det indre markedet i EU-parlamentet, hadde sin andre gjennomgang av tjenestedirektivet i slutten av oktober fremmet sosialdemokraten Evelyn Gebhardt, som var ordfører for saken, 11 forslag som skulle minske domstolens innflytelse, men alle ble nedstemt av de konservative og de liberale. EF-domstolen er kjent for å være svært markedsvillige, å ligge til høyre politisk i forhold til de andre EU-institusjonene.

Torsdag 20. november kl. 18.00 skal engasjerte mennesker over hele landet vise sin motstand mot Tjenestedirektivet. Møt opp og si fra til regjeringen at det ikke er greit å innføre et tjenestedirektiv som vil føre til sosial dumping, færre lærlingplasser og press mot den offentlige sektor. Oversikten over markeringene finner du her.

Vel møtt! 🙂

Tjenestedirektivet (2006/123/EF), (PDF) i offisiell, dansk versjon, Eurlex

Tjenestedirektivet i norsk oversettelse (PDF), Nærings- og handelsdepartementet

Norske kommentarer til utkast til tjenestedirektiv, 24.5.2006, NHD.

Direktivets saksbehandlingshistorikk, Europaparlamentet

Direktivets saksbehandlingshistorikk, Prelex (Kommisjonens database)

Høring om tjenestedirektivet, 22.12.2006, Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen.no – Tjenestedirektivet

Nei til EUs kampanje mot tjenestedirektivet

Tjenestedirektivet.no

stopptjenestedirektivet.no

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: