Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Spørsmål om uranammunisjon

Posted by Fredsvenn den mai 23, 2008

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) avdeling Bergen har samarbeidet med ”International Coalition to Ban Uranium Weapons” siden 2005 for å få til et forbud mot utarmet uran (DU).  Vi arrangerte et seminar om dette tema i Oslo 5. april 2008 der det ble  vedtatt å sende brev til Forsvarsdepartementet med oppfordring om følgende tiltak:

1. Vi ber Forsvarsdepartementet om å sette i verk en ny medisinsk undersøkelse for å kartlegge både fysiske og psykiske skader hos de ca 13 000 norske veteranene og soldatene som har vært og er i områder der DU har blitt brukt.

2. Vi ber om at de soldatene som blir sendt til krigssoner i dag blir testet

for DU i urinen, før og etter tjeneste ute.

3. Vi ber om at det bevilges penger til og opprettes en forskerstilling ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som skal undersøke helseeffekten av indre lavdosestråling fra menneskeskapte radioaktive isotoper, og fra bearbeidde naturlige isotoper (eks. DU).

4. Vi ber om at det snarest blir laget en rapport om helseeffekten av våpen og ammunisjon som inneholder DU, og om Norges syn på dette, som skal sendes til FN for behandling i den 63. Generalforsamling til høsten.

Punktvis begrunnelse for våre anmodninger:

1. Av de 5500 norske soldatene som deltok i Bosnia/Kroatia fra 1995 til 2004 har noen fått kreft i ettertid, som de selv tror kan ha sammenheng med oppholdet i krigssonene. Bergens Tidende hadde 1. oktober 2007 et intervju med Oddvar Haugsdal som var alvorlig syk av beinmargskreft og han trodde at sykdommen hadde sammenheng med et 15 måneders oppdrag i Bosnia i 1998 og 1999, i områder der det var blitt brukt uranammunisjon. Han refererte til seks andre som hadde fått leukemi etter oppdrag i Bosnia, og tre av disse var allerede døde.

2. Oddvar Haugsdal døde i desember 2007. I intervjuet ba han Forsvaret om å gjennomføre en ny undersøkelse av alle norske veteraner som har vært i krigssoner. Undersøkelsen i 2001 som ble gjennomført for kort tid etter at mange av de norske tjenestegjorde i Bosnia, var for mangelfull og ga bare et øyeblikksbilde. Kreft og andre sykdommer utvikler seg over mange år. Derfor bør det komme en ny undersøkelse nå. Bergens Tidende hadde i januar og februar 2008 reportasjer om UNIKOM 1 som ble sendt til Irak i 1991, og intervjuet 46 av de 67 deltakerne i gruppen. Det kom fram at flere i gruppen hadde fysiske og psykiske symptom som lignet på ”Golfkrigsyndromet”. De fleste opplevde å ikke ha blitt fulgt opp av Forsvaret.

3. Soldatene Norge sender til Afghanistan kan komme til områder der uranammunisjon har blitt brukt. Derfor bør også disse undersøkes og følges opp med regelmessig helsesjekk. Blant annet bør urannivået i urinen måles før og etter endt tjeneste.

4. Vi har blitt gjort oppmerksom på fra kompetent hold at det i dag ikke finnes kompetanse i Forsvaret på helsekonsekvensene av radioaktive stoff som sivile og soldater får inn i kroppen gjennom mat, drikke og innånding. Vi vet at dette skjer i moderne kriger som Norge deltar i, og vi trenger å utvikle fagmiljø som kan hjelpe Forsvaret med å håndtere problemene.

5. I desember 2007 ble det stemt over en resolusjon i FNs generalforsamling der man ba alle medlemsland om å legge fram informasjon om helseskadene etter bruk av DU for Generalsekretæren. Man vil deretter lage en rapport som skal legges fram på FNs neste Generalforsamling i 2008. Det var Indonesia som tok opp dette på vegne av ”the Movement of Non-Aligned Countries”. Dette ble vedtatt med 136 stemmer mot fem. 36 land avholdt seg fra å stemme, blant disse var Norge. Vi viser til uttalelser i brev fra Forsvarsdepartementet til oss fra 9. mars 2007 hvor det heter: ” La meg understreke at Regjeringen tar den uro som fortsatt finnes rundt bruken av ammunisjon med utarmet uran, med stort alvor.[…] Departementet vil imidlertid fortsatt følge nøye med i saken. Vi vil følge opp eventuelle nye opplysninger som skulle fremkomme.” Vi mener at å bidra til at bruken av DU i ammunisjon og våpen blir diskutert i FNs Generalforsamling er en god og riktig måte for den norske Regjering å vise dette store alvoret på. Den offisielle fristen for innsending er slutten av mai 2008, men rapporten kan taes imot fram til juli. IKFF håper derfor at et kompetent utvalg alt er godt i gang med arbeidet. Vi ber om en orientering om denne saken og spør om det er mulig for oss å bidra, eventuelt å få sendt over rapporten på høring?

IKFF er uenig i Regjeringens uttalelse om at det ikke har vært mulig å påvise negative helsekonsekvenser etter bruk av ammunisjon med utarmet uran. Vi kan vise til rapporter fra Italia hvor 90 veteraner etter oppdrag i Bosnia og Kroatia har dødd av leukemi, og ca fire hundre er syke. De vant fram i retten og fikk medhold i at DU har vært medvirkende årsak til sykdommen. Alle syke og de pårørende til de døde har fått erstatning. Vi viser også til vårt brev til departementet av 13. februar 2007. For utfyllende info om dette tema anbefales: http://www.bandepleteduranium.org/en/a/178.html

Med dette forventer vi en realitetsorientert saksbehandling med et snarlig svar.

Vennlig hilsen

Dagmar K Sørbøe, lege Eva Fidjestøl, kjernefysiker Susanne Urban, arkitekt

leder IKFF Norge faglig ansvarlig leder IKFF avd Bergen

Vedlegg: Eva Fidjestøl: Uranian Weapons, WILPF Norway 2007

Kopi sendt til: Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Kunnskapsdepartementet

Stortinget v/Forsvarskomiteen, Utenrikskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen, SIOPS – FN-Veteranforening for skadde i internasjonale operasjoner

http://www.ikff.no

http://www.wilpf.int.ch

http://www.peacewomen.org

http://www.reachingcriticalwill.org

Siste nytt:

The European Parliament has passed its fourth and most far-reaching resolution yet against the use of uranium weapons. MEPs have called for an EU and NATO-wide moratorium and global ban.

The resolution reflects an increasingly outspoken position from the European Parliament on the issue of uranium weapons. It begins with a call for EU member states to submit reports on DU to the UN Secretary General in line with last year’s General Assembly resolution and classifies DU along with cluster bombs and landmines as inhumane. In response to the wealth of new information on DU’s threat to health, it then requests that the European Council and Commission launch studies into areas where DU has been used.

It calls for a halt to the deployment of military and civilian personnel in areas where DU has been used and urges member states to provide information on DU hazards to service personnel and civilian organisations.

The resolution goes on to request that an environmental inventory recording the use of uranium weapons is set up and that a financial mechanism is put in place for victim assistance in contaminated areas.

EU and NATO member states are finally urged to impose a moratorium on DU’s use and to redouble efforts that may lead to a global ban. Moreover it calls on the EU to take a lead in working towards this goal if a link is made between uranium weapons and ill health is proved.

The resolution was proposed by the Greens/European Free Alliance. ICBUW acted in an advisory role during the drafting of the text.

The outcome of the vote:

Total votes 521.

In favour: 491

Against: 18

Abstentions: 12

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: