Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen – websiden – videre!

Israels uavhengighetsdag

Posted by Fredsvenn den mai 10, 2008

Mens staten Israel fyller sitt 60ende år og jøder feirer sin nasjonale gjenfødsel nekter arabere, som utgjør 20% av landets befolkning, å feire. Med bedre vilkår og bedre integrert enn noen gang før, friere enn de fleste andre arabere, er Israels 1.3 millioner arabiske borgere ennå langt dårligere stilt materielt enn de israelske jødene og føler seg stadig mindre likt.

Ethan Bronner, Jerusalem, May 8, 2008

The frenzy around Israel Independence Day is an attempt to freeze history in 1948 when public support of Israel was unequivocal.

Two weeks before Israel’s 60th anniversary the House and Senate voted unanimously to pass resolutions honoring «the founding of the modern State of Israel.» Before the House vote, Speaker Nancy Pelosi weighed in on the deliberations saying, «I urge our colleagues to speak with one voice, and support this resolution recognizing the 60th anniversary of the state of Israel. In doing so, we not only commend Israel, we also bring luster to this House by associating ourselves with that great state of Israel.» To further commemorate Israeli independence, Pelosi reserved time through the month of June for a weekly series of floor speeches.

Spørsmålet er om det er noe særlig å feire sett fra palestinsk ståsted eller om denne datoen minner litt for mye om 1492 da europeerne ankom den såkalte nye verden.

– Vi kunne ha laget et spill, hvor man veddet på måned, uke og dag krigen skulle starte og i hvilket land: Libanon, Syria og Iran. Slik har verden blitt. Snart ser man ikke opp for å se om det er regn, haggel eller snø som daler ned, men hvilken type bombe det er. Dette er hva krigen mot terror i praksis har kommet til å bli for mange av verdens mennesker. –

I følge den israelske menneskerettighetsaktivist Oren Medicks i teksten Ballen er på Europas banehalvdel ser vi nå regionale konflikter spre seg fra det lokale til det globale, i det den bidrar til å bygge opp under den ekstremt farlige tesen om ”Clash of Civilizations ”. Gjennom denne tesen ser man ikke lenger konflikten som en konflikt mellom israelere og palestinere, men som en konflikt mellom ”jøde” og ”araber”, hvor enn de måtte befinne seg. Det er denne mentaliteten som tillater Israel å fortsette jakten på målet – å ”arve landet”.

I følge Medicks kan det trygt sies at det overveldende flertall av den israelske opinionen, fra høyre til det sionistiske venstre, inkludert Arbeiderpartiets venstrefløy, Meretz og den brede bevegelsen ”Peace Now” , alle støtter opp om det grunnleggende sionistiske konseptet ”mest mulig land, minst mulig palestinere”, eller man gjerne erklærer: ”Vårt mål er å ha en demokratisk stat med en solid jødisk majoritet”.

Sharons unilaterale tilbaketrekkingsplan er helt i tråd med dette målet. Ideen er å føre verden bak lyset ved fokuset på Gaza, mens grepet strammes om de delene av Vestbredden som planlegges annektert til Israel gjennom ”separasjonsmuren». I neste fase vil Israel fortsette den unilaterale tilbaketrekkingen fra deler av Vestbredden som er tett befolket av palestinere, og dermed uegnet for annektering. Vestbredden, akkurat som Gaza før den, vil forvandles til en rekke gettoer omringet av murer og gjerder, totalt underlagt israelsk kontroll. Palestinerne må gjerne kalle dette en stat, om de ønsker det.

Det er mye jeg heller ikke forstår med hensyn til hvordan Israel tenker.

De sier:

– vi ønsker ikke å ramme sivilbefolkningen. – men de bomber sykehus, sivile hus, ødelegger vann- og strømforsyning og bomber sivilforsvarets leire.

– ber de sivile dra ut av sør-Libanon – men de ødelegger alle veier og bruer slik at dette ikke blir mulig.

– de ber Leb Army ta over kontrollen av grenseområdet i sør – men samtidig bomber de Leb Armys forlegning i Beirut.

– de hevder tilfangetaking av tre israelske soldater var helt uprovoserte handlinger – men IDF har selv okkupert og krenket (daglig) libanesisk og palestinsk land i årtier.

– de hevder Hezballa er en terrororganisasjon – men de har åpenbart glemt (fortrengt?) hvorfor den militære gren av Hezballa ble etablert.

– de hevder Hezballas og Hamas angrep på militære poster er terror – hva er da deres rakettbeskytning av tydelig merkede ambulanser – er ikke det terror?

Om vi leser art 7 (Crimes against humanity) og art 8 (War crimes) i Roma-statuttene til ICC (den internasjonale krigforbryterdomstolen) skårer Israel nesten fullt hus – hør bare i art 7: deportasjon / transfer av sivilbefolkning, fengsling uten lov og dom, tortur, apartheid, drap på enkeltpersoner uten lov og dom. angrep direkte mot sivilbefolkningen….. osv. Les selv – men hvem skal bringe de skyldige til Haag?

Israel fører en meget aktiv kampanje mot internasjonal presse hvor de konsekvent bruker ord og venninger som stempler motparten som terrorister og hvor de prøver å rettferdigjøre og skjønnmale sine egne handlinger. Motstandsorganisasjoner i Libanon og Palestina omtales konsekvent som terroristorganisasjoner, drap på uskyldige sivile palestinere / libanesere blir til “collateral damage”, mens egne tap omtales som offer for palestinsk terror. Attentat mot palestinske ledere omtales som “neutralizing” eller “eliminating hostile tagerts” eller som “mopping up” – akkurat som om menneskene på andre siden av apartheidmuren skulle være en slags skadedyr. Men det er jo ikke første gangen jeg opplever at rassistiske holdninger i Israel kommer til overflaten. De massive bombeangrepene mot sivile mål omtales som “air campaigns” – har vi ikke hørt dette før? jo, så gar fra en av våre tidligere statsministre.

Ikke la dere lure av Israels propaganda og krigsretorikk

– SE hva IDF GJØR og kall krigsforbrytelsene ved sitt rette navn!

Mens det pågår

”Ord for dagen: Hvorfor skal fred og framgang være et privilegium som er reservert for befolkningen i de landene som angriper og undertrykker andre land?”

– Osama bin Laden –

Lørdag 22. juli møtte mange mennesker opp utenfor Stortinget. Først var det appeller, deretter demonstrasjon. Kampropene til dem som beveget seg oppover mot den israelske ambassaden lød: «Boikott Israel – Fritt Palestina» og «Ingen krig mot Libanon» osv. Situasjonen er ille. Især når man tenker på at dette er langt fra slutten. Israel kommer til å ta livet av tusenvis av palestinere og libanesere før en krig mot i første rekke Syria og Iran påbegynner. En hvilken som helst diaspora eller lobbygruppe i USA vet hvilken makt AIPAC, JINSA og andre utøver som de mektigste lobbyene i landet. Nå sender USA våpen til Israel – for at enda flere skal bli drept.

Den israelske løyntnant-general Dan Halutz har uttalt at den eneste løsningen var for Israel å invadere Libanon og etnisk rense det opp til elven Litani inkludert Tyre. I følge Halutz trenger Israel vann hvis det skal overleve de neste 50 år. Borgerne i sør Libanon har blitt bedt om å forlate hjemene deres og flytte nord for elven, 40 kilometer fra den israelske grensen. Dette vil si at Israel fortsetter som det begynte, gjennom rasisme og etnisk utrenskning, noe ikke alle i Israel støtter. Det har for eksempel blitt holdt en rekke demonstrasjoner i Tel Aviv.

Man kan ikke la være å tenke på hvilken effekt det vil ha at vi står å demonstrerer. Jeg tørr spå: Nærmest ingen. De rike benytter seg som de altid har gjort av grusomme metoder for å få igjennom det de selv ønsker. Krig om nødvendig. Spørsmålet dreier seg kun om hvor vidt vi kommer uten noen form for geriljavirksomhet. Spørsmålet dreier seg om hvordan vi kan lykkes bedre.

MER

Fødselssmerter

I følge teksten The ”War on Terror” will Turn a Generation of Young Men against the West aksepterer folk i Sørvest Asia de såkalte ”the Birth Pangs of a New Middle East”, som Washington og Tel Avis snakker om, på samme måte som amerikanere aksepterer den 11. september 2001 som ”the Birth Pangs of a New America.”

Rice’s løfter til Vest Asia:

I en og samme nyhetssending i 2006 ga Rice to løfter til Sørvest Asia:


– å sende flere bomber til Israel

– å sende humanitær hjelp til Libanon


Det forvirrer meg. Hvordan tenker damen egentlig?


– Israels bombing tar sikte på å påføre alle libaneserne lidelse, og USA vil gjerne hjelpe dem å påføre lidelse.

– Da kan jo ikke USA samtidig ønske å redusere lidelsene – det blir som å kjøre bil med håndbremsen på!


Det var kanskje bedre med alle de våpenhandlerne gjennom tidene som har vært så rettferdige og upartiske at de forsynte begge krigførende parter med våpen.


I dag har også Israels hærsjef lovet at for hver rakett som treffer Gaza, skal Israel ødelegge 10 «multi-storey buildings» – NRK oversatte det med boligblokker, og det er vel mest det det dreier seg om. Dette er jo nok et eksempel på kollektiv avstraffelse, som er kategorisk forbudt etter fjerde Genevekonvensjon og i strid med all moral. Så sent som i går leste jeg også (på BBC) at Israel nå påny har ødelagt hus i Gaza med sine amerikanske bulldozere. Det gjør de jo systematisk hvis de mener at det bor en motstandsmann i huset – da ødelegger man huset for alle andre som bor der også.


Det er jo ingen siviliserte land som driver med kollektiv avstraffelse. Tyskerne gjorde det under krigen – mest kjent i Lidice og Oradour, og her i Norge i Telavåg og Årviksand. De mener å skremme sivilbefolkningen, men det er i praksis en sikker metode for å rekruttere nye motstandsfolk (eller terrorister, som motstandsfolk kalles nå for tiden).

Palestina: Tid for klar tale


Det er tid for å sette riktige ord på Palestina-konflikten, og bryte barrierer i vår forståelse av den, når vi nå får demonstrert hvilket kaos – og destruktive ødeleggelser, i Libanon – som har utspring i den.


Kampens omfang. Palestina-spørsmålet er den største katastrofe som har rammet folk i regionen, i moderne tid, og er resultat av kolonialistisk politikk. Det er et åpent sår som er påført alle folk i området, og spesielt det palestinske folket.


Palestinernes lidelser. Hundretusener av palestinere er drevet ut fra sitt fedreland i en smerte som vanskelig kan beskrives. De er blitt massakrert og undertrykt i mer enn 60 år.

Lærdom i kampen. Et håpløst og bedragersk spill har pågått av forhandlinger med okkupanten, og med normer fra imperialistiske makter. Det er blindvei i kampen.


Kampens ansikt. En ny generasjon har vokst opp og blitt ledende i kampen. De representerer jihad-grupper, i Palestina, Libanon og andre steder. Mange av dem søker martyriet. De står for en ny kraft som har satt Palestina, og regionen tilbake på verdenskartet.


Kampens karakter. Det palestinske folket står midt i en strid som gjerne kan kaller jihad. Kampen er ikke begrenset til Palestina, men er fremste del i en bredere front av folk i hele regionen.

Kampens metoder. Martyr-operasjoner er tillatt. Humane bomber mot sionistiske okkupanter er legitim motstand og effektivt forsvar mot det israelske settler-prosjektet.


Framgang i kampen. Sionistens planer om et land mellom Eufrat og Nilen er blitt redusert til drøm om trygghet bak en mur i Palestina. Det er første skritt.


Kampens mål. Det må gis anledning for alle genuine palestinere – muslimer, kristne og jøder, som nå bor i Palestina, eller lever i utlendighet, til å delta i et valg for å velge politisk system og repre-sentative ledere. Èn-statsløsning, og ikke to-statsløsning, er målet.


Ikke genuine palestinere. Sionistiske settlere som ikke tilpasser seg målet, må få deres stilling vurdert. De europeiske stater som sto bak det sionistiske prosjektet, og kanskje med skyldfølelse mot jøder, bør finne et egnet sted for dem, i sine egne land, eller legge forhold til rette for dem, så de kan vende tilbake til de land de kom fra, og leve der som sine forfedre.


Europas rolle. De vestlige land som innrømmer å ha drept millioner av jøder, og som har hjulpet fram det sionistiske prosjektet, for å gjøre godt det gale de har gjort, må spørre seg hvorfor disse massedrap skal rettferdiggjøre okkupasjonen av palestinsk land, med grenseløs undertrykking av palestinerne, ødeleggelse av byer og landsbyer og av palestinsk mark. Hvorfor skal palestinerne betale, som offer for herjing og kuler? Og ved at landet deres blir tatt? Skal de sitte der oppe, disse europeiske makter, og vaske sine hender, og palestinerne få spillvann?

Det har pågått i mer enn 60 år.


Palestina er krysningspunkt mellom rett og galt, og vi må tro at det gode seirer! Vi må arbeide for at Palestina skal bli fritt.

Anerkjenn Palestina

På samme måte som Tyrkia benekter at konflikten vedrørende Kypros og folkemordet mot armenerne, som Tyrkia gjennom blant annet artikkel 301 forsøker å undertrykke, har noe med Tyrkias inntredelse i EU å gjøre, benekter den israelske statsminister Ehud Olmert at konklusjonene fra Iraq Study Group (ISG), også kjent som Baker/Hamilton-kommisjonen om at Israel må tale til Syria og løse sin konflikt med palestinerne for å hjelpe Bush administrasjonen stabilisere Irak.

”Syria kommer ikke til å stanse sin støtte til Midtøsten ekstremister og Irak har ikke noe med Israel-Palestina å gjøre,” sa han. Araberne ser for sin del på kommisjonens konklusjoner som bevis på Bush administrasjonens i regionen, og noen advarte om at rapporten kan komme til å gi ild til opprørere og andre som ønsker å utfylle Iraks sikkerhetsvakuum. Tyskland har allerede tilbudt USA vedrørende å komme i dialog med Iran og Syria, samt å møte rådene i den nylig utgitte rapporten vedrørende Irak. Det kan umulig være lett for en nasjon hvor befolkningen tror man har fått en spesiell oppgave å være jordens politimann fra Gud og som er vant til å ture frem som om det skulle være en elefant på sopp å komme i dialog med noen.

De forsiktige vendingene i rapporten står i kontrast til den terror som dominerer hverdagslivet i Bagdad og mange av de katastrofer som de frykter vil skje i fremtiden har gått på vei allerede funnet sted. ”Etnisk rensing kan eskalere,” advarer rapporten, men i realiteten er det dette som skjer. Det er borgerkrig, noe koalisjonsstyrkene egenhendig, men med god hjelp fra Mossad og andre israelske etterretningsorganisasjoner, har klart, etter mye og om og men. Målet deres var å skille sunnier, shiaer og kurdere og dele Irak i tre for på den måten å lage et nytt Midtøsten kart. Mindre stater gjør at hver av dem blir lettere å kontrollere og at Israel blir kvitt sine konkurrenter som de ser på som sine fiender.

Nei, det er lett nå, når verdens befolkning ikke lenger vil tolerere hva som foregår og situasjonen har kommet så langt at det ikke er noen vei tilbake å opptre som om man hele tiden ville noe godt, men kanskje gjorde noen feil her og der, i stedet for å si det som det er: Det hele var godt planlagt, de visste hva som kom til å skje, men gjorde det for å tjene flere penger og redde sin egen, foruten USAs økonomi. Mange av oss er det som har sett dette, men som ikke har kunne gjøre noe ettersom man verken har pengene eller våpnene for å stanse det fra å skje. For oss har kommisjonen lite annet å by på enn selvfølgeligheter, foruten til at den er langt mindre kritisk enn det en uavhengig rapport ville ha vært. Som New York Times skrev så representerer konklusjonene ”et kompromiss mellom forskjellige veier som gruppen har debattert siden mars.”

« LES MER HER

Israel-Palestina

: Hamas vant valget!

: Gazastripen : En konsentrasjonsleir

Libanon og Gaza

Drapet på Yassin og den videre vei

Israelsk terror

Syria – rett etter Irak krig

Global dag mot israelsk okkupasjon av Gaza den 2. november

Elle, melle – Libanon, Syria eller Iran?

Å påføre sivile lidelser

Inn i 2004 med krig

Hva med Syria

Sjur Free Palestine Photos pictures from world travel photos on …

Bilder fra Palestina I

Bilder fra Palestina II

Bilder fra Palestina III

Klassekampen : Til Irak som skjold

– Ville heller vært i Bagdad

Møte med Arafat i Ramallah

Siste dag i Palestina

IMC – Beirut

ISM – Israel

IMC – Palestina

IMEMC

Electronic Lebanon

Electronic Intifada

Tel Aviv Resistance

Anarchists Against the Wall

ICAHD

Minutt for minutt

Internasjonal solidaritet

India

Blogg

Fødselssmerter

Libanesisk bloggerforum

Palestinske blogger

Profetier

Shalif

Myte og realitet

Løsninger

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: